Inne przetargi
Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż pojazdów/sprzętu diagnostycznego/opon

Marka pojazdu/sprzętu/opony

Nr rejestracyjny/

Nr fabryczny/   rozmiar

Rok produkcji

Cena wywoławcza (brutto)

FIAT SEICENTO 1,1 VAN-USZKODZONY

CB 45988

2002

300

FIAT SEICENTO 1,1 VAN

CB 67148

2003

1400

FIAT SEICENTO 1,1 VAN

CB 57016

2002

1200

FIAT SEICENTO 1,1 VAN

CB 6711H

2006

1800

FIAT SEICENTO 1,1 VAN

CB 6716H

2006

2000

LUBLIN 3352

BCZ 5921

1998

2500

LUBLIN 3322

CB 08611

2000

3200

LUBLIN 3352

CB 08612

2000

3400

LUBLIN 3564

CB 17962

2001

3600

LUBLIN 3564

CB 70681

2003

4000

FORD TRANSIT FURGON 280M

CB 43020

2001

8000

CITROEN BERLINGO 1,6 HDI

CB 3510L

2007

4000

JELCZ S-422 DAL

CB 1479V

1997

11300

URSUS C 360

CB 2427

1985

11300

WÓZEK AKUMULATOROWY WNA 1320

7607001600

----

1400

WÓZEK WIDŁOWY DV 1733

4703003537

1985

6000

KOMPUTER DIAGNOSTYCZNY BOSCH KTS 670

----

2009

300

OPONA TAURUS – 2 SZTUKI

16,9R28

2014

400/SZT.

OPONA STOMIL POZNAŃ – 2 SZTUKI

11,5/80-15,3

2018

100/SZT.

 

Wszystkie oferowane pojazdy posiadają ważne ubezpieczenie OC. Nie ma warunków wstępnych przystąpienia do przetargu. Zwycięzca przetargu, w tytule wpłaty na konto: BANK PEKAO S.A. II O/BYDGOSZCZ 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142, zobowiązany będzie wpisać numer rejestracyjny/nr fabryczny pojazdu/nazwę sprzętu/nazwę i rozmiar opon. Nabywca pojazdu zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia o rezygnacji z polisy OC. Odstąpienie Nabywcy od transakcji, nieodebranie zakupionego pojazdu w ciągu 7 dni roboczych od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej lub nieuregulowanie należności za wydanie rzeczy w terminie wskazanym na fakturze (odbiór faktury w ciągu 7-miu dni roboczych od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej), będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy oraz powiadomieniem pierwszego z listy przegranych ofert, o możliwości nabycia pojazdu.

Pisemne oferty - na każdy pojazd osobno (nie dotyczy opon, sprzedaż tylko parami) - z ceną brutto wyrażoną cyframi i słownie - z podaniem nazwy firmy lub imienia i nazwiska, adresu składającego ofertę oraz numeru telefonu do kontaktu - w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zakupu pojazdu wycofanego z eksploatacji – Zakład Transportu” należy przesłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Toruńskiej 103 do dnia 09.06.2021r. do godziny 11:00 - decyduje data i godzina wpływu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2021r. o godzinie 12:00 w siedzibie MWiK w Bydgoszczy – s p. z o.o. przy ul. Toruńskiej 103.

Przeprowadzone zostanie wyłącznie w obecności pracowników Oferującego, tj. członków komisji przetargowej (w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2020 roku (Dz. U. z 2020, poz. 433), mając na uwadze konieczność ograniczenia dostępu osób trzecich do obiektów Spółki celem zapobieżenia zakażeniom wirusem).

Kryterium oceny ofert będzie najwyższa cena. W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej wartości na zakup danego pojazdu, komisja przetargowa zastrzega sobie prawo do:

  1. 1)żądania ponownego złożenia ofert przez Oferentów, którzy złożyli oferty zakupu danego pojazdu,

Oferujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Oględzin pojazdów będzie można dokonać w dniu 25.05.2021r., w godzinach od 10:00 do 12:30, na terenie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 103. Ze względu na panujący stan zagrożenia epidemicznego, precyzyjną godzinę oględzin należy uzgodnić - pod numerem telefonu 52 586 05 25 – najpóźniej do dnia 24.05.2021r., do godziny 14:00. Jednorazowo – o wcześniej uzgodnionej godzinie – wejdą, co najwyżej, dwie osoby.

Odbiór pojazdu będzie możliwy wyłącznie po okazaniu potwierdzenia dokonania wpłaty na konto całej należności za dany pojazd.

Własność przedmiotu przetargu przechodzi na nabywcę w momencie uregulowania całości ceny.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MWIK w Bydgoszczy Sp. z o.o. dostępna na stronie - http://bip.mwik.bydgoszcz.pl/index.php/ogloszenia-o-przetargach/informacja-o-rodo

 

 

Zdjęcia pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 

Załączniki:
Pobierz plik (DSC01764.JPG)DSC01764.JPG[ ]347 Kb
Pobierz plik (DSC01813.JPG)DSC01813.JPG[ ]339 Kb
Pobierz plik (DSC01867.JPG)DSC01867.JPG[ ]368 Kb
Pobierz plik (DSC01899.JPG)DSC01899.JPG[ ]329 Kb
Pobierz plik (DSC01953.JPG)DSC01953.JPG[ ]301 Kb
Pobierz plik (DSC02302.JPG)DSC02302.JPG[ ]2340 Kb
Pobierz plik (DSC02338.JPG)DSC02338.JPG[ ]2284 Kb
Pobierz plik (DSC02368.JPG)DSC02368.JPG[ ]2321 Kb
Pobierz plik (DSC02396.JPG)DSC02396.JPG[ ]2352 Kb
Pobierz plik (DSC02430.JPG)DSC02430.JPG[ ]2355 Kb
Pobierz plik (DSC02467.JPG)DSC02467.JPG[ ]2336 Kb
Pobierz plik (DSC02502.JPG)DSC02502.JPG[ ]2452 Kb
Pobierz plik (DSC02535.JPG)DSC02535.JPG[ ]2351 Kb
Pobierz plik (DSC02577.JPG)DSC02577.JPG[ ]2312 Kb
Pobierz plik (DSC02601.JPG)DSC02601.JPG[ ]2337 Kb
Pobierz plik (DSC02683.JPG)DSC02683.JPG[ ]2330 Kb

Drukuj

informację wytworzył: Jacek Kordyś

za treść odpowiada: Jacek Kordyś

ostatnia modyfikacja: środa, 19, maj 2021 14:37

data wytworzenia: piątek, 14, maj 2021 14:45

opublikowano: piątek, 14, maj 2021 14:45


19 maj 2021 14:37 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
19 maj 2021 14:37 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
19 maj 2021 14:35 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
19 maj 2021 14:35 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [DSC02683.JPG] do dokumentu
19 maj 2021 14:35 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [DSC02601.JPG] do dokumentu
19 maj 2021 14:34 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [DSC02577.JPG] do dokumentu
19 maj 2021 14:34 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [DSC02535.JPG] do dokumentu
19 maj 2021 14:34 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [DSC02502.JPG] do dokumentu
19 maj 2021 14:32 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [DSC02467.JPG] do dokumentu
19 maj 2021 14:32 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [DSC02467.JPG] do dokumentu
19 maj 2021 14:32 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [DSC02467.JPG] do dokumentu
19 maj 2021 14:31 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [DSC02430.JPG] do dokumentu
19 maj 2021 14:31 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [DSC02396.JPG] do dokumentu
19 maj 2021 14:31 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [DSC02368.JPG] do dokumentu
19 maj 2021 14:31 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [DSC02338.JPG] do dokumentu
19 maj 2021 14:31 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [DSC02302.JPG] do dokumentu
19 maj 2021 14:30 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [DSC01953.JPG] do dokumentu
19 maj 2021 14:30 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [DSC01899.JPG] do dokumentu
19 maj 2021 14:30 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [DSC01867.JPG] do dokumentu
19 maj 2021 14:30 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [DSC01813.JPG] do dokumentu
19 maj 2021 14:29 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
19 maj 2021 14:29 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [DSC01764.JPG] do dokumentu
14 maj 2021 14:47 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
14 maj 2021 14:45 - (Jacek Kordyś) Dodanie dokumentu
więcej...