Z-197/U/RZ/2022 Załadunek, transport oraz przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

KC-w toku|

Informację wytworzył: Magdalena Puszczykowska Ostatnia modyfikacja: 21 września 2022 13:01 Data... Czytaj dalej → Z-197/U/RZ/2022 Załadunek, transport oraz przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

ZR-040/Rb/RZ/2022 – “Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Fordońskiej, Sportowej, Kujawskiej, Granicznej, Jasnej, Maciaszka, Żeglarskiej, Powstańców Wielkopolskich, Focha w Bydgoszczy”

KC-w toku|

Informację wytworzył: Adrianna Wróbel Ostatnia modyfikacja: 28 września 2022 10:31 Data wytworzenia: 13... Czytaj dalej → ZR-040/Rb/RZ/2022 – “Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Fordońskiej, Sportowej, Kujawskiej, Granicznej, Jasnej, Maciaszka, Żeglarskiej, Powstańców Wielkopolskich, Focha w Bydgoszczy”

Z-191/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze dojazdowej od ul. Lisiej w Bydgoszczy dz. nr 8/6 w obr. 0003; dz. nr 16/14 w obr. 0006

KC-w toku|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 16 września 2022 13:26 Data wytworzenia: 08... Czytaj dalej → Z-191/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze dojazdowej od ul. Lisiej w Bydgoszczy dz. nr 8/6 w obr. 0003; dz. nr 16/14 w obr. 0006

ZR-037/U/RZ/2022 Remont rozdrabniarki Channel Monster

KC-w toku|

Informację wytworzył: Katarzyna Ibiańska Ostatnia modyfikacja: 19 września 2022 08:18 Data wytworzenia:... Czytaj dalej → ZR-037/U/RZ/2022 Remont rozdrabniarki Channel Monster

ZR-039/U/RZ/2022 “Wymiana węgla aktywnego i utylizacja węgla zużytego i przesypanie węgla aktywnego między dwoma komorami”

KC-w toku|

Informację wytworzył: Adrianna Wróbel Ostatnia modyfikacja: 15 września 2022 14:22 Data wytworzenia: 07... Czytaj dalej → ZR-039/U/RZ/2022 “Wymiana węgla aktywnego i utylizacja węgla zużytego i przesypanie węgla aktywnego między dwoma komorami”

Z- 187/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witebskiej na odcinku od ul. Odrzańskiej do rejonu ul. Wschodniej w Bydgoszczy

KC-w toku|

Informację wytworzył: Magdalena Puszczykowska Ostatnia modyfikacja: 14 września 2022 13:03 Data... Czytaj dalej → Z- 187/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witebskiej na odcinku od ul. Odrzańskiej do rejonu ul. Wschodniej w Bydgoszczy

Z-179/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ‘’Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Bydgoszczy” 

KC-w toku|

Informację wytworzył: Xymena Kręciszewska Ostatnia modyfikacja: 13 września 2022 09:39 Data wytworzenia:... Czytaj dalej → Z-179/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ‘’Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Bydgoszczy” 

Z-165/Rb/RZ/2022 – Wydzielenie w pomieszczeniu magazynowym w budynku E stanowiska do obsługi narzędziowni

KC-w toku|

Zebranie Wykonawców w celu zapoznania się z terenem budowy odbędzie się 06.09.2022 o godz. 10:00 w... Czytaj dalej → Z-165/Rb/RZ/2022 – Wydzielenie w pomieszczeniu magazynowym w budynku E stanowiska do obsługi narzędziowni

Z-188/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

KC-w toku|

Informację wytworzył: Magdalena Puszczykowska Ostatnia modyfikacja: 12 września 2022 09:48 Data... Czytaj dalej → Z-188/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

Z-178/D/RZ/2022 Dostawa zaworów

KC-w toku|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 08 września 2022 09:18 Data wytworzenia: 30... Czytaj dalej → Z-178/D/RZ/2022 Dostawa zaworów

Close Search Window
Skip to content