Inne przetargi|

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z o.o. ogłasza przetarg pisemny
na sprzedaż drewna o łącznej ilości 181,93 m3.

w tym:

Nr rejestrgatunek drzewaSymbol sorty-mentuIlość mp w stosieWspół-czynnik zamienny sortymentm3 stosówCena  nettoCena bruttoWartość nettoWartość brutto
1modrzewS2A9,30,625,77320,00393,601845,122269,50
2sosnaS2B26,50,624,03450,00553,501813,52230,61
3brzozaS41,60,620,99168,30207,01166,9536205,35
4sosnaS438,50,6223,87112,20138,012678,2143294,20
5brzozaS2A26,80,616,08350,00430,5056286922,44
6czereśniaS440,622,48112,20138,01278,256342,25
7dąbS425,20,6215,62168,30207,012629,5193234,31
8dąbS2A24,70,6215,31400,00492,006125,67534,49
9klonS418,70,6211,59112,20138,011300,8471600,04
10klonS450,40,6231,25112,20138,013506,0264312,41
11klonS4110,626,82112,20138,01765,204941,20
12czereśniaS41,60,620,99112,20138,01111,3024136,90
13klonS45,10,623,16112,20138,01354,7764436,37
14klonS460,623,72112,20138,01417,384513,38
15klonS43,40,622,11112,20138,01236,5176290,92
16klonS414,30,628,87112,20138,01994,76521223,56
17klonS412,10,627,50112,20138,01841,72441035,32
18czereśniaS43,20,621,98112,20138,01222,6048273,80
19dąbS44,50,622,79168,30207,01469,557577,56
20osikaS47,50,624,65112,20138,01521,73641,73
21dąbS49,60,625,95168,30207,011001,7221232,12
22klonS440,622,48112,20138,01278,256342,25
23akacjaS43,80,622,36162,69200,11383,2976471,46
24klonS42,50,621,55112,20138,01173,91213,91
SUMA:181,93 32744,7940276,09
Specyfikacja drewna udostępnionego do sprzedaży.

Istnieje możliwość zakupu drewna z osobna wg podziału na poszczególne numery rejestracyjne (cały stos) zgodnie z powyższą tabelą.

Pisemne oferty –  z ceną brutto wyrażoną cyframi i słownie – z podaniem nazwy firmy lub imienia i nazwiska, adresu składającego ofertę oraz numeru telefonu do kontaktu – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zakupu drewna”  należy przesłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Toruńskiej 103 do dnia 26.02.2024 r. do godziny 11:00 – decyduje data
i godzina wpływu.      

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2024 r. o godzinie 12:00 w siedzibie MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 103. Kryterium oceny ofert będzie najwyższa cena. W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej wartości na drewno, komisja przetargowa zastrzega sobie prawo do:

Żądania ponownego złożenia oferty przez Oferentów, którzy złożyli oferty zakupu drewna  w takiej samej, najwyższej kwocie.

Oferta powinna zawierać ilość drewna z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego oraz cenę netto z uwzględnieniem stawki 23% Vat.

Oferujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Oględziny drewna będzie można dokonać w dniu 22.02.2024. w godzinach od 8:00 do 12:00,
w miejscowości Wojnowo gmina Sicienko po uprzednim umówieniu się na spotkanie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 58 60 941 lub 943, 945.

Otwarcie ofert przeprowadzone zostanie w dniu 26.02.2024 r. o godzinie 12.00 wyłącznie
w obecności pracowników Oferującego, tj. członków komisji przetargowej (mając na uwadze konieczność ograniczenia dostępu osób trzecich do obiektów Spółki).

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na sprzedaż drewna, odbiór drewna możliwy będzie wyłącznie po okazaniu potwierdzenia dokonania wpłaty na konto całej należności
za zakupione drewno.

Własność przedmiotu przetargu przechodzi na nabywcę w momencie uregulowania całości wylicytowanej ceny.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. dostępna
na stronie  – https://bip.mnik.bydgoszcz.pl/informacja-o-rodo/.

Informację wytworzył: Marcin Rutkowski
Ostatnia modyfikacja: 12 lutego 2024 08:02
Data wytworzenia: 06 czerwca 2023 11:30
Opublikowano: 06 czerwca 2023 11:30
12 lutego 2024 07:02 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
12 lutego 2024 07:02 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
06 czerwca 2023 09:30 - (Marcin Rutkowski) Dodanie dokumentu
Close Search Window
Skip to content