Wykaz spraw
Reklamacje i skargi

W przypadku wątpliwości co do wykonania przez MWiK obowiązków umownych, w szczególności:

 • nienależytego wykonania usługi,
 • prac prowadzonych na sieciach wod-kan,
 • jakości wody,
 • nieprawidłowych rozliczeń,
 • błędnie wystawionej faktury lub noty odsetkowej.

mają Państwo możliwość złożenia reklamacji.

 

Reklamacje przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta w formie pisemnej. Rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (kodeks cywilny, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi, regulamin świadczonych usług, inne akty prawne). Odpowiedzi udzielane są w trybie natychmiastowym lub w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do MWiK. Przy sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień czas udzielenia odpowiedzi może przedłużyć się do 30 dni.

Przypominamy, że informacje odnośnie rozliczeń i wielkości zużyć wody są przekazywane wyłącznie osobom będącym stroną umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 

Reklamację można:

 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, w siedzibie Spółki ul. Toruńska 103
  (wejście od strony Tesco)

poniedziałek, środa - piątek: 6.50 - 14.50 

wtorek: 6.50 - 18.00

 • przesłać na adres:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85- 817 Bydgoszcz

 • wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w którym oprócz aktualnego nr telefonu należy również podać imię, nazwisko i adres.

 

W razie wątpliwości zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z pracownikami Biura Obsługi Klienta tel. 52 58 60 600.

 

Skargi dotyczą niezadowalającej jakości obsługi przez nasze służby i mogą być:

 • złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta, w siedzibie Spółki ul. Toruńska 103
  (wejście od strony Tesco)

poniedziałek, środa - piątek: 6.50 - 14.50 

wtorek: 6.50 - 18.00

 • przesłane na adres:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85- 817 Bydgoszcz

 • wysłane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w którym oprócz aktualnego nr telefonu należy również podać imię i nazwisko i adres.

 


Drukuj

informację wytworzył: Alicja Gołata

za treść odpowiada: Alicja Gołata

ostatnia modyfikacja: piątek, 13, październik 2017 12:14

data wytworzenia: piątek, 06, październik 2017 11:07

opublikowano: piątek, 06, październik 2017 11:07


13 październik 2017 12:14 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
11 październik 2017 11:32 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
11 październik 2017 11:31 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
11 październik 2017 11:22 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
09 październik 2017 09:16 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
06 październik 2017 11:13 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
06 październik 2017 11:07 - (Alicja Gołata) Dodanie dokumentu
więcej...