Wykaz spraw
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Umowa jest zawierana z właścicielem bądź zarządcą nieruchomości, a w przypadku  budynku wielolokalowego, po spełnieniu warunków określonych art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z poszczególnymi najemcami lokali mieszkalnych. Umowę przygotowuje nasze Biuro Obsługi Klienta, na podstawie dostarczonych przez Państwa dokumentów:


Dla klientów indywidualnych:

- pisemnego wniosku o zawarcie umowy,

- dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości.

 

Dla podmiotów gospodarczych:

- pisemnego wniosku o zawarcie umowy,

- dokumentu potwierdzającego własność,

- odpisu z KRS,

- NIP-u,

- Regon-u.

 

W przypadku przepisania umowy na innego odbiorcę, konieczne jest przedłożenie MWiK protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego nr wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisanego przez dwie strony, tj. przepisującego i osobę, na którą umowa jest przepisywana.

 

Wymagane dokumenty można:

  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, w siedzibie Spółki ul. Toruńska 103
    (wejście od strony Tesco)

    poniedziałek, środa - piątek: 6.50 - 14.50
    wtorek: 6.50 - 18.00

  • przesłać na adres:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

  • wysłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w którym oprócz aktualnego
    nr telefonu należy również podać imię, nazwisko i adres

W razie wątpliwości zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta
tel. 52 58 60 600.

 

Po wpłynięciu dokumentów do Spółki przygotujemy dwa egzemplarze umowy, które prześlemy do Państwa z prośbą o ich podpisanie i odesłanie na nasz adres. Po podpisaniu przez członków zarządu, jeden egzemplarz odeślemy Państwu pocztą.

 

W przypadku kiedy sprzedacie Państwo nieruchomość, dotychczasowa umowa ulega wygaśnięciu. O tym fakcie  należy poinformować MWiK, składając druk zawiadomienia. Umowę możecie Państwo również rozwiązać, jeżeli nadal jesteście właścicielem nieruchomości, ale jej nie zamieszkujecie i nie odnotowuje się zużycia wody. Wówczas należy złożyć w MWiK wniosek o rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy może nastąpić w trybie umownym lub za porozumieniem stron.

 

W Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. wdrożona została Polityka Bezpieczeństwa, chroniąca dane osobowe przed ich wykorzystaniem do celów nieuzgodnionych.


 

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie o utracie tytułu prawnego do nieruchomości lub lokalu.pdf)Zawiadomienie o utracie tytułu prawnego do nieruchomości lub lokalu[Zawiadomienie o utracie tytułu prawnego do nieruchomości lub lokalu]274 Kb
Pobierz plik (Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków .pdf)Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków[Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków]270 Kb
Pobierz plik (Oświadczenie w zakresie zapotrzebowania wody w odniesieniu do ilości i rodz~.pdf)Oświadczenie w zakresie zapotrzebowania wody a ilość i rodzaj zainst. przyborów[Oświadczenie w zakresie zapotrzebowania wody a ilość i rodzaj zainst. przyborów]299 Kb
Pobierz plik (Wniosek o zawarcie umowy.pdf)wniosek o zawarcie umowy[wniosek o zawarcie umowy]199 Kb

Drukuj

informację wytworzył: Alicja Gołata

za treść odpowiada: Alicja Gołata

ostatnia modyfikacja: wtorek, 13, październik 2020 07:32

data wytworzenia: piątek, 06, październik 2017 10:39

opublikowano: piątek, 06, październik 2017 10:39


13 październik 2020 07:32 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
13 październik 2020 07:32 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o zawarcie umowy.pdf] do dokumentu
13 październik 2020 07:32 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Wniosek o zawarcie umowy BOK.pdf] z dokumentu
26 wrzesień 2018 12:56 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
26 wrzesień 2018 12:56 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o zawarcie umowy BOK.pdf] do dokumentu
26 wrzesień 2018 12:55 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Wniosek o umowę_BOK.pdf] z dokumentu
26 wrzesień 2018 12:55 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [wzór umowy.pdf] z dokumentu
13 sierpień 2018 10:08 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
13 sierpień 2018 10:08 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Oświadczenie w zakresie zapotrzebowania wody w odniesieniu do ilości i rodzaju zainstalowanych przyborów sanitarnych.pdf] do dokumentu
05 lipiec 2018 13:11 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
05 lipiec 2018 13:11 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf] z dokumentu
05 lipiec 2018 13:09 - (Alicja Gołata) Modyfikacja ustawień załącznika [Wniosek o umowę_BOK.pdf] w dokumencie
05 lipiec 2018 13:09 - (Alicja Gołata) Modyfikacja ustawień załącznika [Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf] w dokumencie
05 lipiec 2018 13:06 - (Alicja Gołata) Modyfikacja ustawień załącznika [wzór umowy.pdf] w dokumencie
05 lipiec 2018 13:06 - (Alicja Gołata) Modyfikacja ustawień załącznika [Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf] w dokumencie
13 październik 2017 12:11 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
13 październik 2017 11:57 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
13 październik 2017 11:57 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków .pdf] do dokumentu
13 październik 2017 11:56 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków .pdf] z dokumentu
13 październik 2017 11:56 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Zawiadomienie o utracie tytułu prawnego do nieruchomości lub lokalu.pdf] do dokumentu
13 październik 2017 11:55 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Zawiadomienie o utracie tytułu prawnego do nieruchomości lub lokalu.pdf] z dokumentu
13 październik 2017 11:55 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf] do dokumentu
13 październik 2017 11:54 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf] z dokumentu
13 październik 2017 11:54 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf] do dokumentu
13 październik 2017 11:53 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf] do dokumentu
13 październik 2017 11:52 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf] z dokumentu
13 październik 2017 11:51 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf] z dokumentu
11 październik 2017 12:19 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
11 październik 2017 12:19 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
11 październik 2017 11:34 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
11 październik 2017 11:19 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
11 październik 2017 11:18 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
11 październik 2017 11:17 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
11 październik 2017 11:16 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
11 październik 2017 11:14 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
11 październik 2017 11:11 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
11 październik 2017 11:11 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków .pdf] do dokumentu
11 październik 2017 11:10 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Zawiadomienie o utracie tytułu prawnego do nieruchomości lub lokalu.pdf] do dokumentu
11 październik 2017 11:10 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf] do dokumentu
11 październik 2017 11:09 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf] do dokumentu
11 październik 2017 11:08 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf] do dokumentu
11 październik 2017 11:08 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Zawiadomienie o utracie tytułu prawnego do nieruchomości lub lokalu.pdf] z dokumentu
11 październik 2017 11:08 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków .pdf] z dokumentu
11 październik 2017 11:07 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Zawiadomienie o utracie tytułu prawnego do nieruchomości lub lokalu.pdf] do dokumentu
11 październik 2017 11:07 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków .pdf] do dokumentu
11 październik 2017 11:06 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf] z dokumentu
11 październik 2017 11:06 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf] z dokumentu
11 październik 2017 11:05 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf] z dokumentu
11 październik 2017 11:05 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Zawiadomienie o utracie tytułu prawnego do nieruchomości lub lokalu.pdf] z dokumentu
11 październik 2017 11:05 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków .pdf] z dokumentu
11 październik 2017 10:59 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
09 październik 2017 09:06 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
09 październik 2017 09:06 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
09 październik 2017 09:06 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf] do dokumentu
09 październik 2017 09:05 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf] do dokumentu
09 październik 2017 09:04 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf] do dokumentu
09 październik 2017 09:04 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Zawiadomienie o utracie tytułu prawnego do nieruchomości lub lokalu.pdf] do dokumentu
09 październik 2017 09:03 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków .pdf] do dokumentu
06 październik 2017 11:21 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
06 październik 2017 10:43 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
06 październik 2017 10:42 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
06 październik 2017 10:42 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
06 październik 2017 10:41 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
06 październik 2017 10:39 - (Alicja Gołata) Dodanie dokumentu
więcej...