Wykaz spraw
Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Wydawanie warunków technicznych prowadzi Dział Techniczny - Biuro Obsługi Klienta tel. 52-5860600. W celu uzyskania warunków technicznych należy złożyć pisemny wniosek. Termin  wydania warunków - do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. z późniejszymi zmianami „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" (Dz.U. nr 123/06 poz. 858

Art. 15.2) „Realizację budowy przyłączy.......zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci."

W związku z powyższym właściciel/inwestor winien wystawić do MWiK o określenie warunków technicznych na przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, podając we wniosku niezbędne dane inwestycji (druk wniosku do pobrania)

Na podstawie w/wym. warunków uprawniony projektant branży sanitarnej opracowuje projekt przyłączenia i uzyskuje wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia (w tym ZUDP, ZDMiKP i MWiK).

Na podstawie uzgodnionego projektu inwestor/właściciel dokonuje zgłoszenia robót do Urzędu Miasta – Wydziału Administracji Budowlanej i zleca budowę przyłącza wybranemu przez siebie wykonawcy.

Realizacja przyłącza w pasie drogi publicznej wymaga zgody zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Wykonanie przyłącza należy pisemnie zgłosić do MWiK i uzyskać protokół odbioru technicznego przyłącza.

Po dokonaniu odbioru przyłącza wodociągowego i podpisaniu umowy na podstawie wniosku inwestora/właściciela MWiK nieodpłatne montuje wodomierz.

Po dokonaniu odbioru przyłącza kanalizacyjnego inwestor/właściciel podpisuje umowę na odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wykonane przyłącza inwestor/właściciel musi zgłosić do zainwentaryzowania  geodezyjnego przez uprawnionego
geodetę.

Wykonane przyłącza pozostają na majątku inwestora/właściciela posesji.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o wydanie war.tech.-5.07.2012.doc)wniosek o wydanie warunków technicznych[Word]37 Kb
Pobierz plik (2- Wniosek o uzgodnienie projektu.doc)wniosek o uzgodnienie projektu[wniosek o uzgodnienie projektu]24 Kb
Pobierz plik (wniosek o nawiercenie i odbiór pzryłacza wodociagowego.doc)wniosek o nawiercenie i odbiór pzryłacza wodociagowego.doc[zlecenie nawiercenia (wcinki) i wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego]25 Kb
Pobierz plik (wniosek o zamontowanie wodomeirza głównego.doc)wniosek o zamontowanie wodomeirza głównego.doc[wniosek o zamontowanie wodomierza głównego]22 Kb
Pobierz plik (zlecenie wykonania właczenia i wniosek o odbiór przyłacza kanalizacyjnego.doc)zlecenie wykonania włączenia i wniosek o odbiór przyłącza kanalizacyjnego[zlecenie wykonania włączenia i wniosek o odbiór przyłącza kanalizacyjnego]23 Kb
Pobierz plik (Wniosek na zawracie umowy.doc)Wniosek na zawracie umowy.doc[wniosek na zawarcie umowy]29 Kb

Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 09, październik 2017 09:10

data wytworzenia: wtorek, 02, październik 2012 15:18

opublikowano: wtorek, 02, październik 2012 15:18


09 październik 2017 09:10 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
06 październik 2017 11:39 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
13 styczeń 2014 13:49 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek na zawracie umowy.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 08:12 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
08 kwiecień 2013 08:11 - (Alicja Gołata) Modyfikacja ustawień załącznika [2- Wniosek o uzgodnienie projektu.doc] w dokumencie
08 kwiecień 2013 08:07 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
08 kwiecień 2013 08:06 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Załącznik nr 2.doc] z dokumentu
08 kwiecień 2013 08:06 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [6 - Warunki na wodomierz równorzedny.rtf] z dokumentu
08 kwiecień 2013 08:06 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [7 -Warunki na wodomierze lokalowe.doc] z dokumentu
08 kwiecień 2013 08:06 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [wniosek o odbiór wodomierza ogrodowego.doc] z dokumentu
08 kwiecień 2013 08:05 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [zlecenie wykonania właczenia i wniosek o odbiór przyłacza kanalizacyjnego.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 08:03 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [wniosek o zamontowanie wodomeirza głównego.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 08:01 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [wniosek o nawiercenie i odbiór pzryłacza wodociagowego.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 08:00 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [2- Wniosek o uzgodnienie projektu.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 07:57 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
25 luty 2013 11:15 - (Administrator MWiK) Zmiana danych dokumentu
28 styczeń 2013 12:39 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
28 styczeń 2013 12:35 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
28 styczeń 2013 12:35 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
28 styczeń 2013 12:34 - (Administrator) Modyfikacja ustawień załącznika [Załącznik nr 2.doc] w dokumencie
28 styczeń 2013 12:34 - (Administrator) Dodanie załącznika [Załącznik nr 2.doc] do dokumentu
28 styczeń 2013 12:32 - (Administrator) Modyfikacja ustawień załącznika [6 - Warunki na wodomierz równorzedny.rtf] w dokumencie
28 styczeń 2013 12:31 - (Administrator) Dodanie załącznika [6 - Warunki na wodomierz równorzedny.rtf] do dokumentu
28 styczeń 2013 12:31 - (Administrator) Dodanie załącznika [7 -Warunki na wodomierze lokalowe.doc] do dokumentu
28 styczeń 2013 12:30 - (Administrator) Dodanie załącznika [wniosek o odbiór wodomierza ogrodowego.doc] do dokumentu
28 styczeń 2013 12:03 - (Administrator) Dodanie załącznika [wniosek o wydanie war.tech.-5.07.2012.doc] do dokumentu
24 styczeń 2013 10:59 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
04 październik 2012 13:09 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 15:18 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...