Wykaz spraw
Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Wydawanie warunków technicznych prowadzi Dział Techniczny - Biuro Obsługi Klienta tel. 52-5860600. W celu uzyskania warunków technicznych należy złożyć pisemny wniosek. Termin  wydania warunków - do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. z późniejszymi zmianami „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" (Dz.U. nr 123/06 poz. 858 art. 15.2) „Realizację budowy przyłączy.......zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci."

W związku z powyższym właściciel/inwestor winien wystawić do MWiK o określenie warunków technicznych na przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, podając we wniosku niezbędne dane inwestycji (druk wniosku do pobrania)

Na podstawie w/wym. warunków uprawniony projektant branży sanitarnej opracowuje projekt przyłączenia i uzyskuje wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia (w tym ZUDP, ZDMiKP i MWiK).

Na podstawie uzgodnionego projektu inwestor/właściciel dokonuje zgłoszenia robót do Urzędu Miasta – Wydziału Administracji Budowlanej i zleca budowę przyłącza wybranemu przez siebie wykonawcy.

Realizacja przyłącza w pasie drogi publicznej wymaga zgody zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Wykonanie przyłącza należy pisemnie zgłosić do MWiK i uzyskać protokół odbioru technicznego przyłącza.

Po dokonaniu odbioru przyłącza wodociągowego i podpisaniu umowy na podstawie wniosku inwestora/właściciela MWiK nieodpłatne montuje wodomierz.

Po dokonaniu odbioru przyłącza kanalizacyjnego inwestor/właściciel podpisuje umowę na odprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wykonane przyłącza inwestor/właściciel musi zgłosić do zainwentaryzowania  geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.

 

Podłączenie do sieci wodociągowej

Usługi

Cena netto

Wydanie warunków technicznych na podłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

73,15 zł/szt.

Wydanie warunków technicznych na podłączenie dla pozostałych obiektów

148,15 zł/szt.

Uzgodnienie projektu przyłącza do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

73,15 zł/szt.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza dla budynków wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej i zakładów

37,04 zł/1*A4

Podłączenie do sieci (średnica przyłączenia do 50 mm)

150,41 zł/szt.

Podłączenie do sieci (średnica przyłączenia powyżej
50 mm)

wycena indywidualna

Odbiór techniczny przyłącza

93,52 zł/szt.

Montaż wodomierza głównego

nieodpłatnie

Wykonanie podejścia pod wodomierz

wycena indywidualna


 

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej

Usługi

Cena netto

Wydanie warunków technicznych na podłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

73,15 zł/szt.

Wydanie warunków technicznych na podłączenie dla pozostałych obiektów

148,15 zł/szt.

Uzgodnienie projektu przyłącza do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

73,15 zł/szt.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza dla budynków wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej i zakładów

37,04 zł/1*A4

Podłączenie do sieci

157,72 zł/godz.

Odbiór techniczny przyłącza

93,52 zł/szt.


Wykonane przyłącza pozostają na majątku inwestora/właściciela posesji.

Załączniki:
Pobierz plik (Zlecenie odbioru przyłącza kanalizacyjnego i wykonania podłączenia do sieci~.pdf)Zlecenie odbioru przyłącza kanalizacyjnego i wykonania podłączenia.[Zlecenie odbioru przyłącza kanalizacyjnego i wykonania podłączenia do sieci kanalizacyjnej.]296 Kb
Pobierz plik (Zlecenie odbioru przyłącza wodociągowego i wykonanie podłączenia do sieci w~.pdf)Zlecenie odbioru przyłącza wodociągowego i wykonanie podłączenia.[Zlecenie odbioru przyłącza wodociągowego i wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej.]296 Kb
Pobierz plik (Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego RT.pdf)Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego.[Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego.]288 Kb
Pobierz plik (Wniosek o uzgodnienie projektu RT.pdf)Wniosek o uzgodnienie projektu.[Wniosek o uzgodnienie projektu.]287 Kb
Pobierz plik (Wniosek o zawarcie umowy BOK.pdf)wniosek o zawarcie umowy[Wniosek o zawarcie umowy]291 Kb
Pobierz plik (Wniosek o wydanie warunków technicznych - woda + kanalizacja sanitarna.pdf)Wniosek o wydanie warunków technicznych – woda + kanalizacja sanitarna[Wniosek o wydanie warunków technicznych – woda + kanalizacja sanitarna]373 Kb
Pobierz plik (Wniosek o wydanie warunków technicznych - kanalizacja deszczowa.pdf)Wniosek o wydanie warunków technicznych – kanalizacja deszczowa[Wniosek o wydanie warunków technicznych – kanalizacja deszczowa]371 Kb

Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22, październik 2018 11:02

data wytworzenia: wtorek, 02, październik 2012 15:18

opublikowano: wtorek, 02, październik 2012 15:18


22 październik 2018 11:02 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
22 październik 2018 11:02 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o wydanie warunków technicznych - kanalizacja deszczowa.pdf] do dokumentu
22 październik 2018 11:01 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o wydanie warunków technicznych - woda + kanalizacja sanitarna.pdf] do dokumentu
22 październik 2018 10:59 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Wniosek o wydanie warunków technicznych.pdf] z dokumentu
26 wrzesień 2018 12:55 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
26 wrzesień 2018 12:54 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o zawarcie umowy BOK.pdf] do dokumentu
26 wrzesień 2018 12:54 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Wniosek o umowę_BOK.pdf] z dokumentu
26 lipiec 2018 13:46 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
26 lipiec 2018 13:46 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o wydanie warunków technicznych.pdf] do dokumentu
26 lipiec 2018 13:46 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Wniosek o wydanie warunków technicznych.pdf] z dokumentu
26 lipiec 2018 13:45 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o wydanie warunków technicznych.pdf] do dokumentu
26 lipiec 2018 13:44 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Wniosek o wydanie warunków technicznych RT.pdf] z dokumentu
19 lipiec 2018 13:45 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
19 lipiec 2018 13:42 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
05 lipiec 2018 13:44 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
05 lipiec 2018 13:13 - (Alicja Gołata) Modyfikacja ustawień załącznika [Wniosek o umowę_BOK.pdf] w dokumencie
05 lipiec 2018 13:13 - (Alicja Gołata) Modyfikacja ustawień załącznika [Wniosek na zawracie umowy.doc] w dokumencie
29 czerwiec 2018 10:15 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
29 czerwiec 2018 10:15 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Wniosek o wydanie warunków technicznych RT.pdf] do dokumentu
29 czerwiec 2018 10:14 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Wniosek o uzgodnienie projektu RT.pdf] do dokumentu
29 czerwiec 2018 10:13 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego RT.pdf] do dokumentu
29 czerwiec 2018 10:13 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
29 czerwiec 2018 10:13 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Zlecenie odbioru przyłącza wodociągowego i wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej RT.pdf] do dokumentu
29 czerwiec 2018 10:12 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [] do dokumentu
29 czerwiec 2018 10:12 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Zlecenie odbioru przyłącza kanalizacyjnego i wykonania podłączenia do sieci kanalizacyjnej RT.pdf] do dokumentu
29 czerwiec 2018 10:11 - (Jacek Kordyś) Usunięto załącznik [zlecenie wykonania właczenia i wniosek o odbiór przyłacza kanalizacyjnego.doc] z dokumentu
29 czerwiec 2018 10:10 - (Jacek Kordyś) Usunięto załącznik [wniosek o zamontowanie wodomeirza głównego.doc] z dokumentu
29 czerwiec 2018 10:10 - (Jacek Kordyś) Usunięto załącznik [wniosek o nawiercenie i odbiór pzryłacza wodociagowego.doc] z dokumentu
29 czerwiec 2018 10:10 - (Jacek Kordyś) Usunięto załącznik [2- Wniosek o uzgodnienie projektu.doc] z dokumentu
29 czerwiec 2018 10:10 - (Jacek Kordyś) Usunięto załącznik [wniosek o wydanie war.tech.-5.07.2012.doc] z dokumentu
09 październik 2017 09:10 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
06 październik 2017 11:39 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
13 styczeń 2014 13:49 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek na zawracie umowy.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 08:12 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
08 kwiecień 2013 08:11 - (Alicja Gołata) Modyfikacja ustawień załącznika [2- Wniosek o uzgodnienie projektu.doc] w dokumencie
08 kwiecień 2013 08:07 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
08 kwiecień 2013 08:06 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Załącznik nr 2.doc] z dokumentu
08 kwiecień 2013 08:06 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [6 - Warunki na wodomierz równorzedny.rtf] z dokumentu
08 kwiecień 2013 08:06 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [7 -Warunki na wodomierze lokalowe.doc] z dokumentu
08 kwiecień 2013 08:06 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [wniosek o odbiór wodomierza ogrodowego.doc] z dokumentu
08 kwiecień 2013 08:05 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [zlecenie wykonania właczenia i wniosek o odbiór przyłacza kanalizacyjnego.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 08:03 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [wniosek o zamontowanie wodomeirza głównego.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 08:01 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [wniosek o nawiercenie i odbiór pzryłacza wodociagowego.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 08:00 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [2- Wniosek o uzgodnienie projektu.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 07:57 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
25 luty 2013 11:15 - (Administrator MWiK) Zmiana danych dokumentu
28 styczeń 2013 12:39 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
28 styczeń 2013 12:35 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
28 styczeń 2013 12:35 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
28 styczeń 2013 12:34 - (Administrator) Modyfikacja ustawień załącznika [Załącznik nr 2.doc] w dokumencie
28 styczeń 2013 12:34 - (Administrator) Dodanie załącznika [Załącznik nr 2.doc] do dokumentu
28 styczeń 2013 12:32 - (Administrator) Modyfikacja ustawień załącznika [6 - Warunki na wodomierz równorzedny.rtf] w dokumencie
28 styczeń 2013 12:31 - (Administrator) Dodanie załącznika [6 - Warunki na wodomierz równorzedny.rtf] do dokumentu
28 styczeń 2013 12:31 - (Administrator) Dodanie załącznika [7 -Warunki na wodomierze lokalowe.doc] do dokumentu
28 styczeń 2013 12:30 - (Administrator) Dodanie załącznika [wniosek o odbiór wodomierza ogrodowego.doc] do dokumentu
28 styczeń 2013 12:03 - (Administrator) Dodanie załącznika [wniosek o wydanie war.tech.-5.07.2012.doc] do dokumentu
24 styczeń 2013 10:59 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
04 październik 2012 13:09 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 15:18 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...