Wykaz spraw
Informacja dla klientów występujących o zmianę grupy abonamentowej

W celu zmiany grupy abonamentowej odbiorca winien złożyć pisemny wniosek.

Wniosek winien zawierać:

  • adres nieruchomości
  • ilość lokali mieszkalnych i użytkowych
  • lość i średnice istniejących hydrantów przeciwpożarowych zlokalizowanych na danej nieruchomości
  • obliczenia wymaganego maksymalnego zapotrzebowania wody dla danej nieruchomości wykonane i podpisane przez uprawnionego projektanta branży sanitarnej

Wymagania w zakresie obliczenia maksymalnego zapotrzebowania wody

Wyliczenie maksymalnego zapotrzebowania wody dla celów bytowo-gospodarczych należy wykonać w oparciu o normę PN-92/B-01706.

Jeżeli na posesji zamontowane są hydranty p.poż., to wyliczenie zapotrzebowania na wodę musi nastąpić również zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010r. (Dz. U. nr 109 poz. 719) „w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów i terenów"


Drukuj

informację wytworzył: Alicja Gołata

za treść odpowiada: Alicja Gołata

ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 09, październik 2017 09:09

data wytworzenia: poniedziałek, 08, kwiecień 2013 09:37

opublikowano: poniedziałek, 08, kwiecień 2013 09:37


09 październik 2017 09:09 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
06 październik 2017 11:37 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
08 kwiecień 2013 09:37 - (Alicja Gołata) Dodanie dokumentu
więcej...