Wykaz spraw
Rozdzielenie instalacji i założenie wodomierza równorzędnego

MWiK zawiera umowę na zaopatrzenie w wodę rozliczaną na podstawie wskazań wodomierza równorzędnego wyłącznie z właścicielami posesji posiadającymi wyodrębnioną własność lokalu potwierdzoną zapisem w księdze wieczystej w przypadku zlokalizowanych maksymalnie 3 lokali na posesji będących własnością różnych współwłaścicieli.

W celu rozdzielenia instalacji i zainstalowania wodomierza równorzędnego należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych.

Do wniosku
należy dołączyć:

  1. aktualny wypis z księgi wieczystej dla całej nieruchomości, na podstawie którego można stwierdzić ile jest lokali na terenie nieruchomości oraz kto jest właścicielem poszczególnego lokalu,
  2. pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na rozdział instalacji i montaż wodomierza równorzędnego

Odbiorca dokonuje własnym staraniem i na swój koszt rozdziału instalacji na terenie posesji, przygotowuje podejście pod zestaw wodomierzowy i zgłasza pisemnie do obioru inspektorowi nadzoru MWiK.

 

Usługi techniczne

Cena netto

Cena brutto

VAT 8%

Wydanie warunków technicznych

79,49 zł/szt.

85,85 zł/szt.

Odbiór techniczny wodomierza głównego (równorzędnego)

25,19 zł/szt.

27,21 zł/szt.

Plombowanie wodomierza

22,11 zł/szt.

23,88 zł/szt.


Po zawarciu umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Zakład Wodomierzy MWiK nieodpłatnie montuje wodomierz równorzędny (główny).

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego.pdf)wniosek o zamontowanie wodomierza głównego[wniosek o zamontowanie wodomierza głównego]151 Kb
Pobierz plik (Wniosek o wydanie warunków na wodomierz równorzędny.pdf)wniosek o wydanie warunków na wodomierz równorzędny[wniosek o wydanie warunków na wodomierz równorzędny]151 Kb
Pobierz plik (Wniosek o zamontowanie wodomierza równorzędnego.pdf)wniosek o zamontowanie wodomierza równorzędnego[wniosek o zamontowanie wodomierza równorzędnego]156 Kb

Drukuj

informację wytworzył: Alicja Gołata

za treść odpowiada: Alicja Gołata

ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 21, wrzesień 2020 08:39

data wytworzenia: poniedziałek, 08, kwiecień 2013 09:26

opublikowano: poniedziałek, 08, kwiecień 2013 09:26


21 wrzesień 2020 08:39 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
21 wrzesień 2020 08:39 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o zamontowanie wodomierza równorzędnego.pdf] do dokumentu
21 wrzesień 2020 08:39 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o wydanie warunków na wodomierz równorzędny.pdf] do dokumentu
21 wrzesień 2020 08:38 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego.pdf] do dokumentu
21 wrzesień 2020 08:37 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Wniosek o zamontowanie wodomierza równorzędnego (głównego) RT.pdf] z dokumentu
21 wrzesień 2020 08:37 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego RT.pdf] z dokumentu
21 wrzesień 2020 08:37 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Wniosek o wydanie warunków na wodomierz równorzędny RT.pdf] z dokumentu
05 kwiecień 2019 09:49 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
08 sierpień 2018 10:03 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
19 lipiec 2018 13:48 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
29 czerwiec 2018 10:24 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
29 czerwiec 2018 10:24 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Wniosek o zamontowanie wodomierza równorzędnego (głównego) RT.pdf] do dokumentu
29 czerwiec 2018 10:24 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego RT.pdf] do dokumentu
29 czerwiec 2018 10:23 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Wniosek o wydanie warunków na wodomierz równorzędny RT.pdf] do dokumentu
29 czerwiec 2018 10:23 - (Jacek Kordyś) Usunięto załącznik [wniosek o wodom. równorzędny - na ujęciu wlasnym.doc] z dokumentu
29 czerwiec 2018 10:23 - (Jacek Kordyś) Usunięto załącznik [wniosek o zamontowanie wodomeirza głównego.doc] z dokumentu
29 czerwiec 2018 10:22 - (Jacek Kordyś) Usunięto załącznik [Warunki na wodomierz równorzedny.rtf] z dokumentu
09 październik 2017 09:14 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
06 październik 2017 11:44 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
19 marzec 2014 10:20 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
08 kwiecień 2013 09:26 - (Alicja Gołata) Dodanie dokumentu
więcej...