Wykaz spraw
Rozdzielenie instalacji i założenie wodomierza równorzędnego

MWiK zawiera umowę na zaopatrzenie w wodę rozliczaną na podstawie wskazań wodomierza równorzędnego wyłącznie z właścicielami posesji posiadającymi wyodrębnioną własność lokalu potwierdzoną zapisem w księdze
wieczystej w przypadku zlokalizowanych maksymalnie 3 lokali na posesji będących własnością różnych współwłaścicieli.

W celu rozdzielenia instalacji i zainstalowania wodomierza równorzędnego należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych.

Do wniosku
należy dołączyć:

  1. aktualny wypis z księgi wieczystej dla całej nieruchomości, na podstawie którego można stwierdzić ile jest lokali na terenie nieruchomości oraz kto jest właścicielem poszczególnego lokalu,
  2. pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na rozdział instalacji i montaż wodomierza równorzędnego

Odbiorca dokonuje własnym staraniem i na swój koszt rozdziału instalacji na terenie posesji, przygotowuje podejście pod zestaw wodomierzowy i zgłasza pisemnie do obioru inspektorowi nadzoru MWiK.

Po zawarciu umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Zakład Wodomierzy MWiK nieodpłatnie montuje wodomierz równorzędny (główny).

Załączniki:
Pobierz plik (Warunki na wodomierz równorzedny.rtf)Warunki na wodomierz równorzedny.rtf[warunki na wodomierz równorzędny]14 Kb
Pobierz plik (wniosek o zamontowanie wodomeirza głównego.doc)wniosek o zamontowanie wodomeirza głównego.doc[wniosek o zamontowanie wodomierza głównego]22 Kb
Pobierz plik (wniosek o wodom. równorzędny - na ujęciu wlasnym.doc)wniosek o zamontowanie wodomierza równorzędnego/wodomierza na ujęciu własnym[ ]22 Kb

Drukuj

informację wytworzył: Alicja Gołata

za treść odpowiada: Alicja Gołata

ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 09, październik 2017 09:14

data wytworzenia: poniedziałek, 08, kwiecień 2013 09:26

opublikowano: poniedziałek, 08, kwiecień 2013 09:26


09 październik 2017 09:14 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
06 październik 2017 11:44 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
19 marzec 2014 10:20 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
08 kwiecień 2013 09:26 - (Alicja Gołata) Dodanie dokumentu
więcej...