Wykaz spraw
Opomiarowanie budynku wielolokalowego

W celu przejęcie przez MWiK niezależnego rozliczania poszczególnych lokali w budynku wielolokalowym konieczne jest wykonanie
staraniem i na koszt właściciela posesji opomiarowania wszystkich lokali wodomierzami lokalowymi i zawarcie indywidualnych umów z MWiK przez wszystkich użytkowników lokali.

W tym celu właściciel/zarządca budynku wielolokalowego, który ma podpisaną umowę z MWiK na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, winien
wystąpić do MWiK o określenie warunków technicznych.

Właściciele/zarządca nieruchomości na podstawie warunków technicznych zleca na swój koszt wykonanie: projektu rozdziału instalacji, który należy uzgodnić w MWiK i dokonuje przebudowy instalacji na terenie posesji, przygotowuje podejścia pod zestawy wodomierzowe, montuje prywatne podliczniki, zgłasza pisemnie do odbioru i oplombowania odliczniki.

Różnicę wskazań pomiędzy sumą wodomierzy lokalowych i wskazaniem wodomierza głównego pokrywa właściciel/zarządca, z którym MWiK ma podpisana umowę na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a rozliczanie następuje na podstawie odczytu wodomierza główny (głównego punktu pomiarowego).

Wodomierze lokalowe winny być usytuowane poza lokalami, w miejscu ogólnie dostępnym.

Załączniki:
Pobierz plik (Wodomierze lokalowe - warunki techniczne.doc)Wodomierze lokalowe - warunki techniczne[ ]25 Kb
Pobierz plik (wniosek o oplombowanie wodomierzy lokalowych.doc)wniosek o oplombowanie wodomierzy lokalowych.doc[wniosek o oplombowanie wodomierzy lokalowych]24 Kb

Drukuj

informację wytworzył: Alicja Gołata

za treść odpowiada: Alicja Gołata

ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 09, październik 2017 09:13

data wytworzenia: poniedziałek, 08, kwiecień 2013 09:10

opublikowano: poniedziałek, 08, kwiecień 2013 09:10


09 październik 2017 09:13 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
06 październik 2017 11:43 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
19 marzec 2014 10:19 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
08 kwiecień 2013 09:16 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
08 kwiecień 2013 09:15 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [wniosek o oplombowanie wodomierzy lokalowych.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 09:15 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wodomierze lokalowe - warunki techniczne.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 09:10 - (Alicja Gołata) Dodanie dokumentu
więcej...