Wykaz spraw
Opomiarowanie budynku wielolokalowego

W celu przejęcie przez MWiK niezależnego rozliczania poszczególnych lokali w budynku wielolokalowym konieczne jest wykonanie staraniem i na koszt właściciela posesji opomiarowania wszystkich lokali wodomierzami lokalowymi i zawarcie indywidualnych umów z MWiK przez wszystkich użytkowników lokali.

W tym celu właściciel/zarządca budynku wielolokalowego, który ma podpisaną umowę z MWiK na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, winien wystąpić do MWiK o określenie warunków technicznych.

Właściciele/zarządca nieruchomości na podstawie warunków technicznych zleca na swój koszt wykonanie: projektu rozdziału instalacji, który należy uzgodnić w MWiK i dokonuje przebudowy instalacji na terenie posesji, przygotowuje podejścia pod zestawy wodomierzowe, montuje prywatne podliczniki, zgłasza pisemnie do odbioru i oplombowania odliczniki.

Różnicę wskazań pomiędzy sumą wodomierzy lokalowych i wskazaniem wodomierza głównego pokrywa właściciel/zarządca, z którym MWiK ma podpisana umowę na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a rozliczanie następuje na podstawie odczytu wodomierza główny (głównego punktu pomiarowego).

 

Usługi techniczne

Cena netto

Cena brutto

VAT 8%

Wydanie warunków technicznych

79,49 zł/szt.

85,85 zł/szt.

Uzgodnienie projektu instalacji wodociągowej

39,75 zł/1*A4

42,93 zł/1*A4

Odbiór techniczny wodomierza lokalowego (ogrodowego)

25,19 zł/szt.

27,21 zł/szt.

Plombowanie wodomierza

22,11 zł/szt.

23,88 zł/szt.

 


Wodomierze lokalowe winny być usytuowane poza lokalami, w miejscu ogólnie dostępnym.

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o odbiór i oplombowanie wodomierzy lokalowych.pdf)wniosek o odbiór i oplombowanie wodomierzy lokalowych[wniosek o odbiór i oplombowanie wodomierzy lokalowych]152 Kb
Pobierz plik (Wniosek o wydanie warunków technicznych na wodomierze lokalowe.pdf)wniosek o wydanie warunków technicznych na wodomierze lokalowe[wniosek o wydanie warunków technicznych na wodomierze lokalowe]154 Kb

Drukuj

informację wytworzył: Alicja Gołata

za treść odpowiada: Alicja Gołata

ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 21, wrzesień 2020 08:35

data wytworzenia: poniedziałek, 08, kwiecień 2013 09:10

opublikowano: poniedziałek, 08, kwiecień 2013 09:10


21 wrzesień 2020 08:35 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
21 wrzesień 2020 08:35 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o wydanie warunków technicznych na wodomierze lokalowe.pdf] do dokumentu
21 wrzesień 2020 08:34 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wniosek o odbiór i oplombowanie wodomierzy lokalowych.pdf] do dokumentu
21 wrzesień 2020 08:34 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Wniosek o wydanie warunków technicznych na wodomierze lokalowe RT.pdf] z dokumentu
21 wrzesień 2020 08:34 - (Alicja Gołata) Usunięto załącznik [Wniosek o odbiór i oplombowanie wodomierzy lokalowych RT.pdf] z dokumentu
05 kwiecień 2019 09:48 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
08 sierpień 2018 10:01 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
19 lipiec 2018 13:46 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
29 czerwiec 2018 10:21 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
29 czerwiec 2018 10:21 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Wniosek o wydanie warunków technicznych na wodomierze lokalowe RT.pdf] do dokumentu
29 czerwiec 2018 10:20 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Wniosek o odbiór i oplombowanie wodomierzy lokalowych RT.pdf] do dokumentu
29 czerwiec 2018 10:19 - (Jacek Kordyś) Usunięto załącznik [wniosek o oplombowanie wodomierzy lokalowych.doc] z dokumentu
29 czerwiec 2018 10:19 - (Jacek Kordyś) Usunięto załącznik [Wodomierze lokalowe - warunki techniczne.doc] z dokumentu
09 październik 2017 09:13 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
06 październik 2017 11:43 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
19 marzec 2014 10:19 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
08 kwiecień 2013 09:16 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
08 kwiecień 2013 09:15 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [wniosek o oplombowanie wodomierzy lokalowych.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 09:15 - (Alicja Gołata) Dodanie załącznika [Wodomierze lokalowe - warunki techniczne.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 09:10 - (Alicja Gołata) Dodanie dokumentu
więcej...