Kompetencje organów
Zarząd Spółki

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, a w szczególności:
1. Ustalenie liczby pracowników Spółki oraz systemów wynagradzania pracowników Spółki.
2. Opracowywanie i realizowanie programu rozwoju Spółki.
3. Uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki.
4. Opracowywanie  regulaminów funduszy specjalnych.
Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu. Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć lat.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu umów i zobowiązań upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.


Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 11, czerwiec 2018 10:28

data wytworzenia: wtorek, 02, październik 2012 13:34

opublikowano: wtorek, 02, październik 2012 13:34


11 czerwiec 2018 10:28 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
04 październik 2017 12:19 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 październik 2017 12:18 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
28 styczeń 2013 20:46 - (Administrator) Usunięto załącznik [AVDM.png] z dokumentu
25 styczeń 2013 00:40 - (Administrator) Dodanie załącznika [AVDM.png] do dokumentu
24 styczeń 2013 09:52 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:50 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:45 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:34 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...