Działalność Spółki
W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków

Do miejskiej sieci kanalizacyjnej odprowadzane są ścieki komunalne i gospodarcze. Oczyszczanie odprowadzonych ścieków odbywa się w oczyszczalniach mechaniczno-biologicznych: „Fordon” oraz „Kapuściska”.  Ścieki z oczyszczalni, wylotów kolektorów i z zakładów badane są przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków MWiK w Bydgoszczy.
Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiorników nie przekracza ładunków dopuszczalnych określonych w pozwoleniach wodnoprawnych.


Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: środa, 27, luty 2013 11:37

data wytworzenia: wtorek, 02, październik 2012 12:49

opublikowano: wtorek, 02, październik 2012 12:49


27 luty 2013 11:37 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 luty 2013 11:36 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:03 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 12:56 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 12:49 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...