Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Usługa doradztwa w zakresie zagadnień ekonomicznych i finansowych przy wyborze instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie oraz umowa o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego --- Przetarg nieograniczony 2019-06-26
14:50
Dostawa rękawic roboczych ZR-035/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-07-10
12:00
Dostawa wyłączników SN wraz z montażem. ZR-029/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-07-23
11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sielskiej w Bydgoszczy Z-130/U/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-07-29
11:00
Rozbiórka obiektów na terenie oczyszczalni ścieków Osowa Góra. ZR-039/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-07-29
12:00
Remont rurociągów tłocznych na przepompowni ścieków przy ul. Żabiej w Bydgoszczy Z-144/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-08-07
11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stabrowskiej w Bydgoszczy Z-129/U/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-08-09
11:00
Remont pomieszczeń w budynku ITPO na terenie oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy. Z-069/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-08-12
12:00
Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej p.n. "Przebudowa układu technologicznego dopływu ścieków do Oczyszczalni Ścieków Fordon przy ul. Gen Bora Komorowskiego 74A w Bydgoszczy" Z-126/U/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-08-20
11:00
Wielowariantowa koncepcja techniczno-kosztorysowa na wykonanie systemu zabezpieczeń technicznych dla obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. Z-114/U/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-08-22
11:00
Wózek akumulatorowy platformowy dla min. 2 osób (możliwość rejestracji) ZR-038/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-08-23
11:00