Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i Dwernickiego” ZR-007/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-03-28
11:00
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hutniczej (do pól irygacyjnych)w Bydgoszczy” ZR-011/RB/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-10
11:00
"Samochód osobowo-towarowy typu VAN Z-057/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-19
12:00
Remont kotła odzysknicowego ITPO. ZR-010/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-26
11:30
Remont studni głębinowych 9M, 2Qz, 3Qz na terenie ujęcia wód podziemnych „Las Gdański” w Bydgoszczy. ZR-015/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-26
12:00
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej (droga dojazdowa dz. Nr 177/3) na wysokości posesji nr 428 w Bydgoszczy”. Z-076/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-05-09
11:00
Remont zaworu obrotowego podajnika osadu osuszonego Z-086/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-05-11
11:00
"Zakup chloru ciekłego" Z-089/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-05-23
11:00
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy ” ZR-016/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-05-29
11:00
Dostawa magnetometrów Z-053/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-05-30
12:00
Dostawa olejów silnikowych, hydraulicznych, przekładniowych, płynów Z-093/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-05-30
11:00
Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu dla oczyszczalni ścieków „Fordon” w Bydgoszczy ZR-009/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-06-05
12:00
Okresowy przegląd i konserwacja oraz bieżąca naprawa systemów antywłamaniowych i TV przemysłowej na obiektach Zamawiającego. Z-116/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-06-11
12:00
„Remont przepompowni przy ul. Fordońskiej oraz rurociągów tłocznych przy ul. Żabiej w Bydgoszczy” Z-088/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-06-12
12:00
"Wymiana silnika 250 kW z pompowni 3 stopnia wraz z uruchomieniem" Z-120/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-06-13
11:00
Dostawa masy odsiarczającej Z-132/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-06-14
12:00