Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Budowa placu na złoża filtracyjne na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Czyżkówko” przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy. ZR-046/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-09-05
12:00
Budowa przyłączy kablowych SN 15 kV, stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni ścieków Osowa Góra oraz elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w ul. Wojska Polskiego ZR-065/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-10-25
12:00
Dostawa zestawu hydroforowego Z-251/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-10-27
11:00
Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805 ZR-072/U/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-11-23
11:00
Przetworzenie odpadu o kodzie 190801 (skratki) ZR-071/U/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-12-01
11:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej i Towarowej w Bydgoszczy ZR-073/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-12-05
11:00
Dostawa oprogramowania antywirusowego Z-278/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-12-06
12:00
Zakup 39 szt.radiotelefonów cyfrowych Z-296/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-12-06
11:00
Dostawa artykułów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych Z-223/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-12-08
11:00
Dostawa materiałów, odczynników i szkła dla laboratorium ZR-075/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-12-14
11:00
Usługi geodezyjne. ZR-074/U/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-12-18
11:00
„Ubezpieczenia majątkowe- mienia, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy- sp. z o.o. w 2018r.” ZR-067/U/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-12-18
11:00