Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
"Zakup wózka widłowego spalinowego z kabiną pełną – 2 szt." ZR-023/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-05-13
11:00
Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Lotników w Bydgoszczy Z-074/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-05-18
11:00
Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rybaki w Bydgoszczy Z-073/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-05-25
11:00
Wymiana geokomórek z ułożeniem siatki stalowej i obsiewem trawami na skarpach rowów na terenie Infiltracji ZR-026/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-05-25
11:00
Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Żwirki i Wigury od ul. Gołębiej do ul. Jaskółczej w Bydgoszczy Z-075/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-05-25
11:00
Zakup cyfrowego korelatora z funkcją multikorelacji, hydrofonami i małym geofonem Z-108/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-05-28
11:00
"Dostawa włazów kanałowych i stopni złazowych" ZR-035/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-06-08
11:00
Przebudowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego w ul. Bydgoskiej w Bydgoszczy ZR-031/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-06-10
11:00
"Remont zabytkowego ogrodzenia na terenie stacji wodociągowej Las Gdański w Bydgoszczy" ZR-032/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-06-22
11:00
Dostawa tuszów i tonerów ZR-033/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-06-24
11:00
Dostawa masy odsiarczającej Z-112/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-07-02
11:00
Wymiana węgla aktywnego i utylizacja węgla zużytego ZR-039/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-07-09
11:00
Wymiana wymurówki w piecu fluidalnym w obiekcie ITPO ZR-034/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-07-13
11:00
Dostawa samochodów elektrycznych typu van ZR-037/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-07-13
11:00