Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Zakup cyfrowego korelatora z funkcją multikorelacji, hydrofonami i małym geofonem Z-108/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-05-28
11:00
Dostawa odzieży, rękawic i obuwia roboczego ZR-036/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-07-24
12:00
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego poletka magazynowania osadów pościekowych na Oczyszczalni Ścieków FORDON w Bydgoszczy ZR-040/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-08-10
11:00
Agregat prądotwórczy 70kVA na podwoziu jezdnym Z-174/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-08-21
11:00
Zestaw pomp głębinowych - 12 szt. ZR-045/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-08-26
11:00
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Niklowej w Bydgoszczy ZR-044/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-09-01
11:00
Dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej Z-168/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-09-04
11:00
Dostawa wodomierzy ZR-058/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-09-08
11:00
Remont dachu budynku szkoleniowo-wypoczynkowego w Grzybowie przy ul. Plażowej 4 ZR-052/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-09-11
11:00
Dostawa materiałów malarskich i budowlanych Z-184/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-09-15
11:00
Dostawa pomp zatapialnych dla oczyszczalni ścieków Fordon ZR-057/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-09-17
10:00
Wymiana przepustnicy powietrza i zasuwy nożowej w obiekcie ITPO wraz z ich dostawą ZR-042/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-09-17
11:00
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Elbląskiej ZR-061/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-09-21
10:00
Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych Z-193/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-09-22
10:00