Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i Dwernickiego” ZR-007/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-03-28
11:00
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hutniczej (do pól irygacyjnych)w Bydgoszczy” ZR-011/RB/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-10
11:00
Remont kotła odzysknicowego ITPO. ZR-010/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-26
11:30
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej (droga dojazdowa dz. Nr 177/3) na wysokości posesji nr 428 w Bydgoszczy”. Z-076/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-05-09
11:00
Remont zaworu obrotowego podajnika osadu osuszonego Z-086/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-05-11
11:00
Remont studni kanalizacji sanitarnej na terenie Bydgoszczy. ZR-029/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2018-07-02
12:00
Budowa sieci wodociagowej w ul. Majowej w Bydgoszczy ZR-032/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-07-18
11:00
Dostawa samochodów dostawczych typu furgon - 2 szt. ZR-045/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-07-20
11:00
Przeglądy i konserwacja kotłowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon Z-167/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-07-31
11:00
Renowacja studni na terenie infiltracji. ZR-038/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-06
12:00
Dostawa zatężarki Z-162/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-06
12:00
„Dostawa samochodu ciężarowego z hakiem wraz z zabudową typu beczka (1szt) i kontener (2szt)” ZR-041/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-07
11:00
Kompleksowy przegląd instalacji i urządzeń ozonowni, kalibracja, wymiana części eksploatacyjnych Z-126/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-08
12:00
Renowacja drenaży infiltracyjnych ZR-039/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-09
12:00
Dostawa preparatu stanowiącego źródło węgla organicznego stosowanego w procesie denitryfikacji ZR-049/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-10
12:00
Wykonanie otworu studziennego nr 1Mc ZR-046/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-10
12:00
Remont obiektów Zakładu Produkcji Wody i pomieszczeń laboratoryjnych ZR-048/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-14
12:00
Dostawa wyłączników SN szt. 2 wraz montażem ZR-035/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-14
11:00
„Remont obiektów na terenie stacji uzdatniania wody „Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy” Zr-040/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-14
11:00
Dostawa włazów kanałowych i stopni złazowych Z-175/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-16
11:00
Dostawa pokryw nastudziennych, pierścieni regulacyjnych odciążających oraz kręgów żelbetowych Z-196/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-17
11:00
Remont rozdrabniarki Channel Monster CDD32410-XD2.0 Z-170/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-17
11:00
Naprawa kanału sanitarnego w ul. Miedza i renowacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bydgoszczy ZR-044/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-17
11:00