Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Remont kotła odzysknicowego ITPO. ZR-010/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-26
11:30
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej (droga dojazdowa dz. Nr 177/3) na wysokości posesji nr 428 w Bydgoszczy”. Z-076/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-05-09
11:00
Remont zaworu obrotowego podajnika osadu osuszonego Z-086/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-05-11
11:00
Dostawa samochodów dostawczych typu furgon - 2 szt. ZR-045/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-07-20
11:00
Remont rozdrabniarki Channel Monster CDD32410-XD2.0 Z-170/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-17
11:00
"Załadunek, transport i przetwarzanie odpadu o kodzie 190805" ZR-054/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-20
11:00
„Remont komór tłoczni ścieków i studni pomiarowych”. ZR-051/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-21
11:00
Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 ZR-053/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-09-05
12:00
Budowa przyłącza kablowego SN 15 kV zasilania podstawowego i rezerwowego oraz stacji transformatorowej, linii kablowych nN 0,4 kV, na terenie oczyszczalni ścieków Osowa Góra ZR-056/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-09-06
11:00
Agregat pompowy - 13 szt. Z-185/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-09-11
11:00
„Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Garbary Z-138/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-09-17
11:00
Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon z kamerą TV do inspekcji kanałów i robotem do frezowania. ZR-058/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-09-20
12:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jasinieckiej w Bydgoszczy ZR-063/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-09-21
12:00
Renowacja przewodu wodociągowego z przebudową przyłączy w ul. Kwarcowej w Bydgoszczy ZR-047/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-09-24
11:00
Kontener (szczelny do przewozu osadów) dostosowany do systemu hakowego wg DIN 30722, szt.2. Z-152/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-09-25
11:00
Budowa przewodu wodociągowego w ul. Frycza – Modrzewskiego spinającego sieć wodociągową w ul. Bydgoskiej z ul. Zakładową w Bydgoszczy. Z-215/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-09-26
12:00
Kontener asenizacyjny na ramie od 0,9 do 1,0 m3, (bez podwozia) Z-205/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-09-28
12:00
Serwis agregatu kogeneracyjnego na Oczyszczalni Ścieków Fordon w Bydgoszczy Z-212/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-09-28
11:00
Zestaw płynnej regulacji prędkości obrotowej - 2 szt. Z-208/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-10-04
11:00
Dostawa papieru ksero i komputerogowego dla MWIK sp. zo. o. w Bydgoszczy Z-204/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-10-05
11:00
"Spektrofotometr UV-VIS" Z-179/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-10-09
11:00
Dostawa samochodów osobowo-towarowych typu van ZR-059/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-10-15
11:00