Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Dostawa odzieży, rękawic i obuwia roboczego ZR-015/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-05-07
12:00
Dostawa materiałów malarskich i budowlanych Z-058/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-05-15
11:00
Dostawa kruszywa drogowego Z-082/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-05-24
11:00
Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych Z-083/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-06-05
11:00
Regeneracja węgla aktywnego ZR-018/U/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-06-12
12:00