Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
"Dostawa elementów tabliczek oznaczeniowych do zasuw, hydrantów i przyłączy domowych" Z-173/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-09-18
11:00
Dostawa materiałów pomocniczych, odczynników i szkła dla laboratorium ZR-048/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-10-18
11:00
Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni „Fordon” ZR-072/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-12-17
11:00
Remont ogrodzenia na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Czyżkówko” ZR-073/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-12-23
12:00
Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 ZR-075/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2020-01-09
12:00
"Dostawa ciekłego tlenu i gazowego azotu do produkcji ozonu stosowanego w procesie uzdatniania wody pitnej wraz z dzierżawą zbiorników i butli na lata 2020-2022" ZR-076/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2020-01-23
13:00
Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek Z-003/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-01-27
11:00