Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego poletka magazynowania osadów pościekowych na Oczyszczalni Ścieków FORDON w Bydgoszczy ZR-040/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-08-10
11:00
Remont dachu budynku szkoleniowo-wypoczynkowego w Grzybowie przy ul. Plażowej 4 ZR-052/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-09-11
11:00
Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych Z-193/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-09-22
10:00
"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hutniczej do działki nr 17" ZR-063/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-09-28
10:00
Przeglądy i konserwacja kotłowni oraz węzłów ciepłowniczych na terenie Oczyszczalni Ścieków FORDON Z-180/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-10-06
10:00
Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy”-część 1. ZR-064/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-10-07
11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szajnochy na odcinku od ul. Fordońskiej do posesji przy ul. Szajnochy 4 w Bydgoszczy Z-218/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-10-22
11:00
"Zagospodarowanie odpadów powstających na obiektach Zamawiającego" ZR-067/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-10-27
10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy. Z-219/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-10-29
11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec – dz. nr 11/1, 10/1, 9/1, 8/4, 7/3, 6/1, 6/5 obręb 296 w Bydgoszczy. Z241/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-11-06
11:00
"Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszcz" ZR-073/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-11-06
10:00
Wymiana uszkodzonych geokomórek z ułożeniem belek drewnianych, siatki stalowej i obsiewem trawami na skarpach rowów nr 5, 8 i 20 na terenie Infiltracji ZR-072/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-11-10
10:30
Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych ZR-076/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-11-16
10:00
Zagospodarowanie terenu po byłym magazynie na terenie SW-1 ZR-065/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-11-18
10:00
Renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Bydgoszcz ZR-077/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-11-19
10:00