Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Przeglądy i konserwacja kotłowni oraz węzłów ciepłowniczych na terenie Oczyszczalni Ścieków FORDON Z-180/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-10-06
10:00
Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci wodociągowej w ul. M. Konopnickiej od ul. Jesionowej do ul. Orzeszkowej- dz. nr 42 obręb 497, dz.1/5 i 185 obręb 496 w Bydgoszczy Z-012/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-04-07
10:00
Zagospodarowanie odpadów powstających w obiektach MWIK w Bydgoszczy ZR-038/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-06-21
13:00
Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych ZR-040/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-06-22
11:00
Modernizacja rozdzielni NN, budynek wielofunkcyjny SW-4 ZR-043/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-07-14
10:00
Renowacja chemiczna studni 12Qb na terenie ujęcia "Las Gdański" w Bydgoszczy Z-163/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-08-02
11:00
Remont powierzchni wewnętrznej i elementów wyposażenia odstojników wód popłucznych ZR054/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-08-16
11:00
Zakup oraz montaż modułu dezynfekcji wody (lampami UV) w cysternie do przewozu wody pitnej Z-197/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-08-20
11:00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej z odprowadzaniem wód deszczowych do istniejącego zbiornika sztucznego - stawu w Myślęcinku ZR-053/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-08-25
10:00
Remont studni głębinowej nr 2Mz na terenie ujęcia "Las Gdański" w Bydgoszczy ZR-055/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-08-26
11:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w ul. J. Grussa w Bydgoszczy – działki nr 47 obr. 0387; dz. nr 10, 5/5, 5/1, 6/4, 6/1, 6/3, 5/7, 5/6, 5/8, 5/9, 5/15, 5/16 obr. 0388 ZR-056/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-08-31
10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu pijalni wód na terenie SW-1 „Las Gdański” w Bydgoszczy Z-201/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-09-03
11:00
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Fordońska i Sporna w Bydgoszczy ZR-058/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-09-07
10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Akademickiej w Bydgoszczy ZR-063/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-09-21
10:00
Dostawa ekstraktora do ekstrakcji metodą Soxleta Z-203/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-09-22
11:00