Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Dostawa artykułów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych Z-223/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-12-08
11:00
Usługi geodezyjne. ZR-074/U/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-12-18
11:00
Przeglądy techniczne obiektów budowlanych”. Z-226/U/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2018-01-31
11:00
Dostawa źródełek wody pitnej Z-007/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-02-01
11:00
Dostawa łączników kołnierzowych, rurowych i kompensacyjnych Z-008/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-02-07
11:00
Dostawa wapna hydratyzowanego ZR-003/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-02-09
11:00
Zakup wózka elektrycznego. Z-010/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-02-13
11:00
„Dostawa rur i kształtek z PVC oraz studni inspekcyjnych i włazów”. Z-019/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-02-22
11:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Pod Skarpą- Bystrzycka w Bydgoszczy ZR-079/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2018-02-23
11:00