Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Przeglądy i konserwacja kotłowni oraz węzłów ciepłowniczych na terenie Oczyszczalni Ścieków FORDON Z-180/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-10-06
10:00
Zagospodarowanie terenu po byłym magazynie na terenie SW-1 ZR-065/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-11-18
10:00
"Ubezpieczenia majątkowe – mienia, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. w latach 2021-2022" ZR-074/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-12-16
10:00
Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy”-część 2 ZR-082/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2021-01-05
10:00
Dokumentacja projektowa dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej – dz. nr 34, 29 obręb 452 w Bydgoszczy” Z-001/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-01-26
10:00
Zakup materiałów przeciwpożarowych oraz węży tłocznych i ssawnych Z-266/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2021-01-28
11:00
Dostawa włazów międzykanałowych Z-020/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-02-05
11:00
Dostawa pomp zatapialnych dla oczyszczalni ścieków FORDON ZR-004/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-02-10
11:00
Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek i obudów do zasuw Z-022/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-02-12
11:00
Dostawa opasek naprawczych i doszczelniaczy Z-023/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-02-12
11:00
Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drogach przyległych do ul. ks. A. Szamarzewskiego - działki nr 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 obręb 009 w Bydgoszczy Z-002/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-02-17
10:00
Dostawa rur i kształtek żeliwnych Z-025/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-02-17
11:00
Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek Z-028/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-02-18
10:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stabrowskiej w Bydgoszczy ZR-005/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-02-18
10:00
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Połczyńskiej - Kostrzyńskiej w Bydgoszczy ZR-001/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-02-18
10:00
Dokumentacja projektowa dla zadania: "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Karmazynowej na odcinku pomiędzy ul. Tuńczykową, a ul. Karmazynową w Bydgoszczy" Z-016/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2021-02-23
10:00
Dostawa wapna hydratyzowanego ZR-009/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-02-24
11:00
Czyszczenie sieci wodociągowej na terenie m. Bydgoszczy ZR-006/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-02-25
11:00