Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Usługa doradztwa w zakresie zagadnień ekonomicznych i finansowych przy wyborze instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie oraz umowa o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego --- Przetarg nieograniczony 2019-06-26
14:50
"Dostawa węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów" Z-174/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-09-05
11:00
"Dostawa elementów tabliczek oznaczeniowych do zasuw, hydrantów i przyłączy domowych" Z-173/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-09-18
11:00
"Dostawa rozdrabniarki wraz z szafką sterującą i przeglądami serwisowymi ZR-060/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-10-16
11:00
Dostawa materiałów pomocniczych, odczynników i szkła dla laboratorium ZR-048/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-10-18
11:00
"Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Izerskiej w Bydgoszczy" Z-223/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-11-13
11:00
Zakup i dostawa komputerów oraz drukarek ZR-062/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-11-14
11:00
Opracowanie dwóch dokumentacji projektowych pn.: 1."Budowa sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej na odcinku od nr 56 do 68 w Bydgoszczy „ 2.” Budowa sieci wodociągowej w ul. Połczyńskiej – Kostrzyńskiej w Bydgoszczy" Z-220/U/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-11-15
11:00
Dostawa hydrantów i zdrojów ulicznych Z-243/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-12-03
11:00
Remont rozdrabniarek Channel Monster ZR-070/U/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-12-06
12:00