Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
"Dostawa elementów tabliczek oznaczeniowych do zasuw, hydrantów i przyłączy domowych" Z-173/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-09-18
11:00
Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni „Fordon” ZR-072/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-12-17
11:00
Czyszczenie sieci wodociągowej na terenie m. Bydgoszczy ZR-011/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-03-03
12:00
Zakup modułu dezynfekcji (lampy UV) do przyczepki – cysterny do przewozu wody pitnej Z-015/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-03-04
12:00
Określenie resursu i stopnia wykorzystania resursu urządzeń UTB użytkowanych w MWiK, zgodnie z załączonym wykazem i Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. Z-031/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-03-06
11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kutrowej na odcinku pomiędzy ul. Zatokową a Łososiową oraz likwidacja odcinka sieci wodociągowej pomiędzy ul. Kutrową a Mrotecką w Bydgoszczy Z-045/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-03-12
11:00
Remont zabytkowego ogrodzenia terenu ujęcia SW-1 ZR-015/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-03-13
11:00
Samochód terenowo – osobowy z napędem 4x4 Z-057/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-03-17
11:00
"Remont agregatu kogeneracyjnego DEUTZ" ZR-010/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-03-20
11:00
Przetworzenie odpadów o kodzie 190801, 190112, 170203, 170405, 17090 ZR-017/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-03-30
11:00
Dostawa materiałów elektrycznych Z-033/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-03-31
11:00
Serwis systemu sterowania i nadzoru oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy Z-065/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-03-31
11:00