Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych ZR-005/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-03-21
11:00
Dostawa wodomierzy ZR-001/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-03-22
11:00
Remont zbiornika wody czystej nr II na terenie stacji Uzdatniania Wody SW-4 w Bydgoszczy ZR-006/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-03-25
11:00
Dostawa rur i kształtek z PE Z-035/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-04-03
11:00
Zabudowa punktów poboru próbek wody na terenie Bydgoszczy ZR-087/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2019-04-04
12:00
"Opracowanie dokumentacji projektowej p.n. ”Prace renowacyjne muru ceglanego otaczającego zespół budynków SW-1 ”Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy" Z-006/U/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-04-08
11:00
Wykonanie otworu studziennego 1Mc. ZR-009/RB/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-04-10
12:00
Dostawa akumulatorów Z-041/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-04-11
11:00
Remont przepompowni rezerwowej na terenie przepompowni ścieków PK-3 przy ul. Srebrnej w Bydgoszczy Z-017/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-04-12
11:00