Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Usługa doradztwa w zakresie zagadnień ekonomicznych i finansowych przy wyborze instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie oraz umowa o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego --- Przetarg nieograniczony 2019-06-26
14:50
"Dostawa węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów" Z-174/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-09-05
11:00
"Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych znajdujących się w kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Bydgoszcz" ZR-040/U/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-09-09
11:00
Dostawa wodomierzy ZR-049/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-09-16
11:00
"Dostawa elementów tabliczek oznaczeniowych do zasuw, hydrantów i przyłączy domowych" Z-173/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-09-18
11:00
Zakup spektrometru mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS ZR-042/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-09-24
11:00
Naprawy punktowe kanalizacji ZR-053/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-09-30
11:00
Wymiana uszkodzonych geokomórek oraz ułożenie siatki w rowach na terenie infiltracji Stacji Uzdatniania Wody "Czyżkówko" ZR-023/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-09-30
11:00
Zakup węży wysokociśnieniowych Z-186/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-10-03
11:00
Wymiana węgla aktywnego i utylizacja węgla zużytego ZR-041/U/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-10-04
11:00
Remont obiektów na terenie SW - 1 w Bydgoszczy ZR-036/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-10-04
11:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Pod Skarpą w Bydgoszczy (ul. Niemierzy, Boguszy z Kościelca, Przemysła II, Jana z Płonkowa, Pod Skarpą) w Bydgoszczy ZR-056/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-10-10
11:00
Dostawa pomp zatapialnych dla oczyszczalni ścieków Fordon ZR-051/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-10-10
11:00
Remont ogrodzenia na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Czyżkówko” ZR-063/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-10-14
12:00
Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Solna - Wojska Polskiego, Zawiszy Czarnego, Księcia Witolda, Krabowej, Śląskiej w Bydgoszczy ZR-050/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-10-16
11:00
Remont pomieszczeń w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Grzybowie ZR-059/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-10-16
12:00
"Dostawa rozdrabniarki wraz z szafką sterującą i przeglądami serwisowymi ZR-060/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-10-16
11:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie ul. Ustronie w Bydgoszczy ZR-054/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-10-16
11:00