Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
„Czyszczenie stawów, kwater i rowów infiltracyjnych o łącznej powierzchni 21,79 ha i drenów o łącznej długości 4.293,00 m, w latach 2017-2019” ZR-016/U/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-05-11
11:00
Dostawa środków czystości, artykułów higienicznych i akcesoriów do sprzątania Z-129/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-06-27
11:00
Remont śruby zrzutowej osadu osuszonego M-C-02-01 Z-140/U/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-07-13
12:00
Remont obiektów na terenie pompowni przewałowej P2 w Bydgoszczy ZR-024/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-07-24
12:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Roztoczańskiej w Bydgoszczy ZR-028/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-07-24
12:00
Regeneracja węgla aktywnego. ZR-033/U/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-07-24
12:00
Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy -sp. z o.o. i ich bieżącą obsługę ZR-030/U/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-07-27
12:00
Zakup komputerów i drukarek ZR-036/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-07-28
11:00
Remont płuczki skratek na terenie oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy. ZR-038/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-08-04
12:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy ZR-043/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-08-04
11:00
Dostawa elementów tabliczek oznaczeniowych do zasuw, hydrantów i przyłączy domowych Z-185/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-08-04
12:00
Modernizacja serwerów, stacji bazowych i aktualizacja oprogramowania w systemach sterowania spalarnią osadów w Fordonie ZR-023/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-08-07
12:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Pod Skarpą – Zamczysko w Bydgoszczy ZR-041/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-08-07
12:00
Wymiana fragmentu rurociągów technologicznych DN500mm oraz wymiana drabin zejściowych w dwóch komorach kontaktowych na terenie SW-1 w Bydgoszczy Z-179/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-08-08
12:00
Modernizacja zbiornika fermentera osadu na oczyszczalni ścieków Z-193/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-08-10
12:00
Remont studni na terenie Oczyszczalni Ścieków FORDON i na kolektorze zrzutowym z Osielska ZR-037/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-08-11
12:00
„Remont powierzchni wewnętrznej zbiornika wody czystej nr 2 przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy” ZR-045/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-08-17
12:00
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rydygiera w Bydgoszczy - do dz. 42, 49/2, 43,44” ZR-049/RB/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-08-17
11:00