Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Dostawa odzieży i obuwia roboczego ZR-078/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2018-03-01
12:00
Remont obiektów na terenie przepompowni przewałowej zlokalizowanej przy ul. Bora- Komorowskiego w Bydgoszczy Z-039/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-03-15
12:00
Remont napędów armatury regulacyjnej powietrza na reaktorach biologicznych 1 i 2 oraz osadniku wstępnym oczyszczalni ścieków Fordon w Bydgoszczy Z-052/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-03-23
11:00
Dostawa plomb zatrzaskowych do wodomierzy. Z-044/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-03-27
11:00
„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i Dwernickiego” ZR-007/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-03-28
11:00
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hutniczej (do pól irygacyjnych)w Bydgoszczy” ZR-011/RB/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-10
11:00
"Samochód osobowo-towarowy typu VAN Z-057/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-19
12:00