Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Dostawa elementów tabliczek oznaczeniowych do zasuw, hydrantów i przyłączy domowych Z-185/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-08-04
12:00
Budowa placu na złoża filtracyjne na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Czyżkówko” przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy. ZR-046/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-09-05
12:00
Dostawa wodomierzy suchobieżnych ZR-057/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-09-12
12:00
Dostawa materiałów, odczynników i szkła dla laboratorium ZR-044/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-09-21
11:00
Dostawa hydrantów i zdrojów ulicznych Z-239/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-10-04
11:00
Dostawa flokulantu do odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków „Fordon” w Bydgoszczy ZR-054/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-10-09
12:00
Wymiana geokomórek w stawach i rowach na terenie infiltracji Z-238/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-10-17
11:00
Remont kotła odzysknicowego ITPO ZR-042/U/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-10-18
11:00
Oczyszczenie i malowanie rurociągów technologicznych w budynkach Filtrów I i II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody „Czyżkówko” ZR-062/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-10-18
12:00
Remont skarpy na terenie Zakładu Produkcji Wody przy ul. Koronowskiej w Bydgoszczy” ZR-053/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-10-18
12:00
Dostawa wraz z wymianą przepustnic i kołnierzy do instalacji technologicznej wody płucznej i powietrza płucznego na Stacji Uzdatniania Wody Czyżkówko” ZR-034/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-10-20
12:00
Dostawa materiałów malarskich i budowlanych Z-182/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-10-20
11:00