Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej (droga dojazdowa dz. Nr 177/3) na wysokości posesji nr 428 w Bydgoszczy”. Z-076/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-05-09
11:00
Remont zaworu obrotowego podajnika osadu osuszonego Z-086/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-05-11
11:00
Dostawa samochodów dostawczych typu furgon - 2 szt. ZR-045/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-07-20
11:00
„Remont komór tłoczni ścieków i studni pomiarowych”. ZR-051/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-21
11:00
Budowa przyłącza kablowego SN 15 kV zasilania podstawowego i rezerwowego oraz stacji transformatorowej, linii kablowych nN 0,4 kV, na terenie oczyszczalni ścieków Osowa Góra ZR-056/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-09-06
11:00
Dostawa flokulantu do odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków „Fordon” w Bydgoszczy ZR-072/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2019-01-25
12:00
Dostawa rur i kształtek żeliwnych Z-287/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2019-01-28
11:00
Remont kotła odzysknicowego ITPO ZR-085/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2019-01-30
11:00
"Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek" Z-265/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2019-02-04
11:00
Dostawa uszczelek fibrowych i gumowych Z-005/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-02-08
11:00
Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek i obudów do zasuw Z-288/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2019-02-12
11:00
"Dostawa zaworów" ZR-002/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-02-13
11:00
"Remont dwóch rozdrabniarek Channel Monster" ZR-003/U/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-02-14
11:00