Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej (droga dojazdowa dz. Nr 177/3) na wysokości posesji nr 428 w Bydgoszczy”. Z-076/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-05-09
11:00
Remont zaworu obrotowego podajnika osadu osuszonego Z-086/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-05-11
11:00
Dostawa samochodów dostawczych typu furgon - 2 szt. ZR-045/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-07-20
11:00
„Remont komór tłoczni ścieków i studni pomiarowych”. ZR-051/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-21
11:00
Budowa przyłącza kablowego SN 15 kV zasilania podstawowego i rezerwowego oraz stacji transformatorowej, linii kablowych nN 0,4 kV, na terenie oczyszczalni ścieków Osowa Góra ZR-056/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-09-06
11:00
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Inowracławskiej, Biedaszkowo i Górzyskowo- etap I ZR-052/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-10-19
11:00
Wdrożenie systemu do odczytu wodomierzy Z-224/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-10-22
11:00
Dostawa hydrantów i zdrojów ulicznych Z-249/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-11-09
11:00
Dostawa śrubunków i przedłużek mosiężnych Z-248/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-11-13
11:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siedleckiej i ul. Byszewskiej w Bydgoszczy - Etap I Z-254/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-11-16
11:00
„Dostawa wraz z montażem 2 szt. kontenerów przeznaczonych do składowania materiałów i substancji łatwopalnych” ZR-071/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-11-29
11:00
Dostawa z montażem sondy do pomiaru ChZT Z-257/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-12-05
12:00
Dostaw artykułów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych Z-266/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-12-06
11:00
Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółki z o.o. i ich bieżąca obsługa. ZR-073/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-12-14
11:00
Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów i mienia Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp.z o.o. ZR-079/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-12-14
11:00
Ubezpieczenia majątkowe-mienia, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w latach 2019-2020 ZR-077/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-12-18
11:00