Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Dostawa rur i kształtek żeliwnych Z-286/D/RZ/2017 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu