Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej i Towarowej w Bydgoszczy ZR-055/RB/RZ/2017 uzasadnienie prawne:13.2.10.1 SIWZ uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Wymiana fragmentu rurociągów technologicznych DN500mm oraz wymiana drabin zejściowych w dwóch komorach kontaktowych na terenie SW-1 w Bydgoszczy Z-179/Rb/RZ/2017 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt 9.10.2 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Modernizacja zbiornika fermentera osadu na oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy. Z-161/Rb/RZ/2017 Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
„Przebudowa sieci wodociągowej polegająca na zabudowie studni pomiarowej na przewodzie wodociągowym w rejonie skrzyżowania ul. Smoleńskiej z ul. Hutniczą w Bydgoszczy wraz z zasilaniem w energię elektryczną.” Z-163/Rb/RZ/2017 uzasadnienie prawne: pkt.9.11.1 SIWZ uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu