Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy ” ZR-016/Rb/RZ/2018 prawne uzasadnienie:pkt. 13.2.10.5 SIWZ Faktyczne uzasadnienie: postępowanie obarczone jest niemożliwą wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia
Dostawa samochodów dostawczych typu furgon - 2 szt. ZR 036/D/RZ/2018 prawne uzasadnienie: 13.2.10.1 SIWZ, faktyczne uzasadnienie: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
„Kalibracja systemów stacjonarnych i przenośnych monitorowania gazów” Z-125/U/RZ/2018 prawne uzasadnienie: 9.11.1 SIWZ faktyczne uzasadnienie: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
„Remont przepompowni przy ul. Fordońskiej oraz rurociągów tłocznych przy ul. Żabiej w Bydgoszczy” Z-088/Rb/RZ/2018 uzasadnienie prawne: 9.10.5 SIWZ uzasadnienie faktyczne: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia
Dostawa pokryw nastudziennych, pierścieni regulacyjnych odciążających oraz kręgów żelbetowych Z-168/D/RZ/2018 Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.