Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Wymiana silnika 250 kW z pompowni 3 stopnia wraz z uruchomieniem Z-080/D/RZ/2018 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 13.2.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.