Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
"Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa układu technologicznego dopływy ścieków do Oczyszczalni Ścieków Fordon w Bydgoszczy"" Z-007/U/RZ/2019 Prawne uzasadnienie unieważnienia: pkt 9.11.2 SIWZ Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Dostawa samochodów osobowo-towarowych typu van ZR-059/D/RZ/2018 Prawne uzasadnienie unieważnienia: pkt 13.2.10.5 SIWZ; Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zwarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
Przebudowa kanału spalin oraz rurociągu transportu pneumatycznego popiołu w budynku ITPO Z-235/Rb/RZ/2018 Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.