Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Dostawa samochodów dostawczych typu furgon - 2 szt. ZR 036/D/RZ/2018 prawne uzasadnienie: 13.2.10.1 SIWZ, faktyczne uzasadnienie: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Remont wiaty (obiekt nr 51) i wykonanie pomostu do obsługi przepływomierzy w pompowni PFK na terenie oczyszczalni ścieków „Fordon” Z-192/Rb/RZ/2018 Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Czyszczenie przewodu tłoczącego wodę surową na terenie stacji wodociągowej SW-1 Z-189/Rb/RZ/2018 Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
"Przebudowa wodociągu w ul. Żeglarskiej w Bydgoszczy" Z-184/Rb/RZ/2018 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dostawa pokryw nastudziennych, pierścieni regulacyjnych odciążających oraz kręgów żelbetowych Z-168/D/RZ/2018 Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
„Remont obiektów na terenie stacji uzdatniania wody „Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy” Zr-040/Rb/RZ/2018 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 13.2.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Remont obiektów Zakładu Produkcji Wody i pomieszczeń laboratoryjnych ZR-048/Rb/RZ/2018 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu