Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Opracowanie dwóch dokumentacji projektowych pn.: 1."Budowa sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej na odcinku od nr 56 do 68 w Bydgoszczy „ 2.” Budowa sieci wodociągowej w ul. Połczyńskiej – Kostrzyńskiej w Bydgoszczy" Z-220/U/RZ/2019 Unieważnienie postępowania w zakresie części 1: Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.5 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia Unieważnienie postępowania w zakresie części 2: Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Wykonanie trzech dokumentacji projektowych na przebudowę sieci wodociągowych w ul. Szajnochy, ul. Bałtyckiej, ul. Przyjaznej Z-012/U/RZ/2020 Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Opracowanie dwóch dokumentacji projektowych pn: 1."Budowa sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej na odcinku od nr 56 do 68 w Bydgoszczy." 2. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Połczyńskiej-Kostrzyńskiej w Bydgoszczy" Z-127/U/RZ/2019 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
"Dostawa ciekłego tlenu i gazowego azotu do produkcji ozonu stosowanego w procesie uzdatniania wody pitnej wraz z dzierżawą zbiorników i butli na lata 2020-2022" ZR-071/D/RZ/2019 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 13.2.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
"Dostawa ciekłego tlenu i gazowego azotu do produkcji ozonu stosowanego w procesie uzdatniania wody pitnej wraz z dzierżawą zbiorników i butli na lata 2020-2022" ZR-076/D/RZ/2019 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 13.2.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Szajnochy na odcinku od ul. Fordońskiej do posesji przy ul. Szajnochy 4 Z-051/U/RZ/2020 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dostawa materiałów przeciwpożarowych oraz weży tlocznych i ssawnych Z-099/D/RZ/2019 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Remont ogrodzenia na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Czyżkówko” ZR-063/Rb/RZ/2019 Prawne uzasadnienie unieważnienia: pkt 13.2.10.5 SIWZ Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
Renowacja chemiczna studni 1Qb i 9Qb na ujęciu „Las Gdański” w Bydgoszczy” Z-185/U/RZ/2019 Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Pod Skarpą w Bydgoszczy (ul. Niemierzy, Boguszy z Kościelca, Przemysła II, Jana z Płonkowa, Pod Skarpą) w Bydgoszczy ZR-056/Rb/RZ/2019 Prawne uzasadnienie unieważnienia: pkt. 13.2.10.5 SIWZ. Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. Zamawiający przy określeniu wysokości wadium zamówienia przyjął nieprawidłową wartość szacunkową zamówienia.