Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Dostawa samochodów osobowo-towarowych typu van ZR-059/D/RZ/2018 Prawne uzasadnienie unieważnienia: pkt 13.2.10.5 SIWZ; Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zwarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
Przebudowa kanału spalin oraz rurociągu transportu pneumatycznego popiołu w budynku ITPO Z-235/Rb/RZ/2018 Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.