Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej i Towarowej w Bydgoszczy ZR-055/RB/RZ/2017 uzasadnienie prawne:13.2.10.1 SIWZ uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Budowa układu pomiarowego powietrza pierwotnego - ITPO Fordon Z-248/U/RZ/2017 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Remont kotła odzysknicowego ITPO ZR-042/U/RZ/2017 Uzasadnienie prawne: pkt.13.2.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Dostawa rur i kształtek żeliwnych Z-286/D/RZ/2017 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu