Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Wózek akumulatorowy platformowy dla min. 2 osób (możliwość rejestracji) ZR-038/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 20.09.2019 r. Wykonawca: Melex Sp. z o.o., przy ul. Inwestorów 25 w Mielcu 39-300, Cena: 197.784,00 zł
"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Pałubickiego i Wardyńskiego w Bydgoszczy" ZR-052/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 07.10.2019r. Wykonawca: Krzysztof Paliński PRZEDSIĘBIORSTWO – USŁUGOWO – PRODUKCYJNE Forkan KRZYSZTOF PALIŃSKI ul. Fordońska 404, 85 – 792 Bydgoszcz Cena: 191.474,10 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jachtowej w Bydgoszczy ZR-037/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 10.10.2019 r. Wykonawca: Tomasz Głowacki "INFOTRANS" TOMASZ GŁOWACKI, ul. Orna 82, 85 - 356 Bydgoszcz Cena: 157.951,68 zł
Wymiana uszkodzonych geokomórek oraz ułożenie siatki w rowach na terenie infiltracji Stacji Uzdatniania Wody "Czyżkówko" ZR-023/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 10.10.2019r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego HYDRO-EKO Sp. z o.o., ul. Inwalidów 3i, 85-749 Bydgoszcz Cena: 1.573.654,79 zł
Remont obiektów na terenie SW - 1 w Bydgoszczy ZR-036/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 29.10.2019r. Wykonawca: Katarzyna Woźniakowska - Wiśniewska PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE/n "RACH-BUD", ul. Borzenkowska 3, 85-569 Bydgoszcz, Cena: 141.444,66 zł
Dostawa masy odsiarczającej Z-113/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 08.07.2019 r. Wykonawca: EKOWAVE Edward Kania, Pisarzowice, ul. Słoneczna 2, 55-330 Miękinia Cena: 59.040,00 zł
Przeglądy techniczne obiektów budowlanych ZR-025/U/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 19.07.2019r. Wykonawca: Jan Synoradzki- Lider IMS Jan Synoradzki, ul. Wiosenna 21, 62-100 Wągrowiec Cena: 41.409,19 zł
Zakup spektrometru mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS ZR-042/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 30.10.2019r. Wykonawca: Pro-Environment Polska Sp. z o. o.; 02-089 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 101 Cena: 949.400,00 zł
Remont przepompowni ścieków w Bydgoszczy ZR-045/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 16.10.2019r. Wykonawca: Green3 Sp. z o.o.; 85-744 Bydgoszcz ul. Startowa 5 Cena: 172.200,00 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych od ul. Lisiej w Bydgoszczy ZR-055/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 10.10.2019 r. Wykonawca: Tomasz Glowacki "INFOTRANS" TOMASZ GŁOWACKI, ul. Orna 82, 85 - 356 Bydgoszcz Cena: 614.873,97 zł