Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Remont pomieszczeń w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Grzybowie ZR-059/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 18.11.2019r. Wykonawca: Wiesław Strzelczak – AL-DOM Wiesław Strzelczak; 78-100 Kołobrzeg ul. Zygmuntowska 46 Cena: 412.365,19 zł
Wzmocnienie struktury gruntu pod dnem oraz stabilizacja i doszczelnienie gruntu za ścianami studni kanalizacyjnych na terenie Bydgoszczy ZR--058/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 20.01.2020r. Wykonawca: Radosław Grunwald – COVER RADOSŁAW GRUNWALD; 80-618 Gdańsk ul. Wrzosy 11 Cena: 659.895,00 zł
Zestaw hydroforowy Z-153/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 16.09.2019 r. Wykonawca: (Marek Wierzbowski HYDRO - SYSTEM MAREK WIERZBOWSKI, ul. Warszawska 50D, 86 - 300 Grudziądz) Cena: 76.752,00 zł
Zakup modułu dezynfekcji (lampy UV) do przyczepki – cysterny do przewozu wody pitnej Z-102/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 09.07.2019r. Wykonawca: PROFFICO Sp. z o.o.; 00-514 Warszawa ul. Marszałkowska 84/92 lok. 72 Cena: 57.810,00 zł
Wielowariantowa koncepcja techniczno-kosztorysowa na wykonanie systemu zabezpieczeń technicznych dla obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. Z-114/U/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 02.10.2019 r. Wykonawca: ECO-INVESTMENT POLAND Sp. z o.o., ul. Filtrowa 65/45, 02 - 055 Warszawa Cena: 141.450,00 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Pod Skarpą, ul. Książęca, Przemysła II, Janusza Wojsławica, Olta Żyrowica w Bydgoszczy ZR-034/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 13.09.2019 r. Wykonawca: "HYDRAFBUD" Sp. z o.o., ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85 - 862 Bydgoszcz, Cena: 831.388,16 zł
Zakup węży wysokociśnieniowych Z-186/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 16.10.2019r. Wykonawca: RAFNAR Sp. z o.o.; 43-300 Bielsko-Biała ul. Komorowicka 39-41 Cena: 89.649,78 zł
Dostawa materiałów pomocniczych, odczynników i szkła dla laboratorium ZR-048/D/RZ/2019 Unieważnienie postępowania w zakresie Części 1: Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 13.2.10.2 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: oferta z najniższą ceną, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. CZ.2 - Umowa zawarta w dniu 30.12.2019r. Wykonawca: MERCK Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, Cena: 75.931,23zł CZ.3 - Umowa zawarta w dniu 30.12.2019r. Wykonawca:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Eskulap” Spółka Jawna M. Furyk, J. Matłosz, Ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice, Cena: 13.067,04zł CZ. 4 - Umowa zawarta w dniu 30.12.2019r. Wykonawca:Sławomir Witkowski- S.WITKO- Sławomir Witkowski, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, Cena: 99.015,00zł CZ. 5 - Umowa zawarta w dniu 17.01.2020r. Wykonawca:IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., Ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom Cena: 109.942,07zł CZ.6 - Umowa zawarta w dniu 17.01.2020r. Wykonawca:„ALCHEM GRUPA” Sp. z o. o. Ul. Polna 21, 87-100 Toruń, Cena: 62.800,52zł, CZ.7 - Umowa zawarta w dniu 17.01.2020r. Wykonawca: Andrzej Jurkiewicz - Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz Ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia, Cena:151.346,52zł, CZ.8 - Umowa zawarta w dniu 30.12.2019r. Wykonawca:Zbigniew Bartczak – Zbigniew Bartczak Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „CHEMLAND” Ul. Usługowa 3, 73-110 Starogard, Cena: 144.348,30zł CZ.9 - Umowa zawarta w dniu 03.01.2020r. Wykonawca: STERBIOS Sp. z o.o. UL. Rakowiecka 36 lok. 319 A, 02-532 Warszawa, Cena: 6.798,27zł
Dostawa pomp zatapialnych dla oczyszczalni ścieków Fordon ZR-051/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 21.10.2019r. Wykonawca: JKM Jarosław Mikołajczuk, ul. Żuławska 15, 81 - 576 Gdynia Cena: 110.700,00 zł
Remont obiektów na terenie stacji wodociągowej SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 Z-104/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 10.07.2019r. Wykonawca: KOR-POL INVEST Sp. z o.o.; 85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 144 Cena: 228.037,04 zł