Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Remont studni kanalizacji sanitarnej w Bydgoszczy. ZR-026/Rb/RZ/2019 Umowa z dnia 23.07.2019 r. Wykonawca: DUKO ENGINEERING Sp. z o.o.; ul. Wołowska 92A, 60-167 Poznań. Cena: 183.704,19 zł.
Remont hydroforni na terenie Bydgoszczy Z-118/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 11.07.2019r. Wykonawca: Katarzyna Woźniakowska-Wiśniewska – PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE\n „RACH-BUD”; 85-569 Bydgoszcz ul. Borzenkowska 3 Cena: 147.528,94 zł
Dostawa wyłączników SN wraz z montażem. ZR-029/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 06.09.2019r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ELMONTAŻ-BG” Marcin Bilski, Magdalena Gruszczyńska Sp. Jawna; 86-005 Białe Błota ul. Niedzielna nr 24 Cena: 158.866,80 zł
Zmiana sposobu ogrzewania i uzyskania c.w.u. budynków na terenie Stacji Uzdatniania Wody SW-1 „Las Gdański” w Bydgoszczy ZR-033/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 16.08.2019r. Wykonawca: Janusz Bąk - Firma Ciepłownicza „Energo-Instal” Janusz Bąk; 89-200 Szubin, Rynarzewo ul. Lawendowa 9 Cena: 209.747,48 zł
Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej p.n. "Przebudowa układu technologicznego dopływu ścieków do Oczyszczalni Ścieków Fordon przy ul. Gen Bora Komorowskiego 74A w Bydgoszczy" Z-126/U/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 26.08.2019r. Wykonawca: Ireneusz Plichta -Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko Ireneusz Plichta, Al. jana Pawła II nr 148, 85-151 Bydgoszcz Cena: 98.400,00 zł
Modernizacja systemu sterowania i monitoringu obiektów Zakładu Produkcji Wody - MWIK Bydgoszcz ZR-032/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 27.09.2019 r. Wykonawca: (INTROL Sp. z o.o.ul. Tadeusza Kościuszki 112, 40 - 519 Katowice ) Cena: 1.648.329,11 zł
"Modernizacja systemu sterowania przepompowni przewałowej PII" Z-110/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 09.09.2019r. Wykonawca: Rafał Nurkiewicz – TURBO BLOWER SERVICE Rafał Nurkiewicz, Ul. Grabowa 2, 64-600 Oborniki Cena: 123.459,82 zł
"Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych znajdujących się w kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Bydgoszcz" ZR-040/U/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 11.10.2019r. Wykonawca: SEPARATOR SERVICE sp. z o.o., Ul. Gen. Okulickiego 4, 05-500 Piaseczno Cena: 342 226,08 zł
Naprawy punktowe kanalizacji ZR-053/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 17.10.2019r. Wykonawca: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "ALFA" Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85 - 880 Bydgoszcz Cena: 1.540.905,91 zł
Wymiana węgla aktywnego i utylizacja węgla zużytego ZR-041/U/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 18.10.2019r. Wykonawca: JACOBI CARBONS Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 6, 66 - 400 Gorzów Wielkopolski Cena: 1.572.924,00 zł