Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Dostawa zasuw kołnierzowych, kólek i obudów do zasuw Z-204/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 06.10.2017r. Wykonawca: Rurex sp. z o. o. ul. Bodycha 8 05-816 Warszawa Cena: 89.958,30zł
Remont budynku garażowego „D” przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy. ZR-047/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 19.09.2017 r. Wykonawca: Danuta Adamczak - ZAKŁAD OGÓLNO-BUDOWLANY „IZBUD” DANUTA ADAMCZAK; 85-449 Bydgoszcz, ul. Pelikanowa 22. Cena: 955.728,71 zł.
Remont studni głębinowych na terenie ujęcia wód podziemnych „Las Gdański” w Bydgoszczy. ZR-032/Rb/RZ/2017 Część 1 - umowa zawarta w dniu 16.08.2017 r. Wykonawca: HYDROTREST Sp. z o.o.; ul. Abrahama 26/5, 81-366 GDYNIA. Cena: 415.555,50 zł. Część 2 - umowa zawarta w dniu 04.08.2017 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych „HYDROELPOL” Sp. z o.o.; ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź. Cena: 611.310,00 zł. Część 3 - umowa zawarta w dniu 04.08.2017 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych „HYDROELPOL” Sp. z o.o.; ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź. Cena: 554.607,00 zł.
Regeneracja węgla aktywnego. ZR-033/U/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 01.09.2017r. Wykonawca: JACOBI CARBONS Sp. z o.o.; 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Bohaterów Warszawy 6 Cena: 660.214,80 zł