Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Remont pomieszczeń w budynkach Zakładu Eksploatacji Fordon przy ul. Produkcyjnej w Bydgoszczy Z-019/Rb/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 19.03.2020r. Wykonawca: (KOR-POL INVEST - spółka z o.o., ul. Dąbrowa 35, 85 - 147 Bydgoszcz) Cena: 49.905,28 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Przyjaznej w Bydgoszczy Z-042/U/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 23.03.2020r. Wykonawca: (Pracownia Projektowa KP Projekt Katarzyna Paszkowska, ul. Chodkiewicza 24/17, 85 - 064 Bydgoszcz) Cena: 45.510,00 zł
Dostawa materiałów pomocniczych, odczynników i szkła dla laboratorium ZR-048/D/RZ/2019 Unieważnienie postępowania w zakresie Części 1: Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 13.2.10.2 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: oferta z najniższą ceną, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. CZ.2 - Umowa zawarta w dniu 30.12.2019r. Wykonawca: MERCK Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, Cena: 75.931,23zł CZ.3 - Umowa zawarta w dniu 30.12.2019r. Wykonawca:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Eskulap” Spółka Jawna M. Furyk, J. Matłosz, Ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice, Cena: 13.067,04zł CZ. 4 - Umowa zawarta w dniu 30.12.2019r. Wykonawca:Sławomir Witkowski- S.WITKO- Sławomir Witkowski, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, Cena: 99.015,00zł CZ. 5 - Umowa zawarta w dniu 17.01.2020r. Wykonawca:IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., Ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom Cena: 109.942,07zł CZ.6 - Umowa zawarta w dniu 17.01.2020r. Wykonawca:„ALCHEM GRUPA” Sp. z o. o. Ul. Polna 21, 87-100 Toruń, Cena: 62.800,52zł, CZ.7 - Umowa zawarta w dniu 17.01.2020r. Wykonawca: Andrzej Jurkiewicz - Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz Ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia, Cena:151.346,52zł, CZ.8 - Umowa zawarta w dniu 30.12.2019r. Wykonawca:Zbigniew Bartczak – Zbigniew Bartczak Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „CHEMLAND” Ul. Usługowa 3, 73-110 Starogard, Cena: 144.348,30zł CZ.9 - Umowa zawarta w dniu 03.01.2020r. Wykonawca: STERBIOS Sp. z o.o. UL. Rakowiecka 36 lok. 319 A, 02-532 Warszawa, Cena: 6.798,27zł
Dostawa studni do poboru próbek wody ZR-014/D/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 12.03.2020r. Wykonawca: RUREX Sp. z o.o.; 05-816 Opacz ul. Bodycha 8A Oddział Bydgoszcz; 85-179 Bydgoszcz ul. Rozłogi 22 Cena: 369.212,54 zł
Remont obiektów na terenie stacji wodociągowej SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 Z-104/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 10.07.2019r. Wykonawca: KOR-POL INVEST Sp. z o.o.; 85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 144 Cena: 228.037,04 zł
Wymiana uszkodzonych geokomórek oraz ułożenie siatki w rowach na terenie infiltracji Stacji Uzdatniania Wody "Czyżkówko" ZR-023/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 10.10.2019r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego HYDRO-EKO Sp. z o.o., ul. Inwalidów 3i, 85-749 Bydgoszcz Cena: 1.573.654,79 zł
Remont obiektów na terenie SW - 1 w Bydgoszczy ZR-036/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 29.10.2019r. Wykonawca: Katarzyna Woźniakowska - Wiśniewska PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE/n "RACH-BUD", ul. Borzenkowska 3, 85-569 Bydgoszcz, Cena: 141.444,66 zł
Przeglądy techniczne obiektów budowlanych ZR-025/U/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 19.07.2019r. Wykonawca: Jan Synoradzki- Lider IMS Jan Synoradzki, ul. Wiosenna 21, 62-100 Wągrowiec Cena: 41.409,19 zł
Remont przepompowni ścieków w Bydgoszczy ZR-045/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 16.10.2019r. Wykonawca: Green3 Sp. z o.o.; 85-744 Bydgoszcz ul. Startowa 5 Cena: 172.200,00 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych od ul. Lisiej w Bydgoszczy ZR-055/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 10.10.2019 r. Wykonawca: Tomasz Glowacki "INFOTRANS" TOMASZ GŁOWACKI, ul. Orna 82, 85 - 356 Bydgoszcz Cena: 614.873,97 zł