Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Wymiana geokomórek w stawach i rowach na terenie infiltracji Z-238/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 02.11.2017r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „HYDRO- EKO” Sp. o. o. Ul. Inwalidów 3i, 85-749 Bydgoszcz Cena: 134.409,73zł
Remont skarpy na terenie Zakładu Produkcji Wody przy ul. Koronowskiej w Bydgoszczy” ZR-053/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 31.10.2017r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego "Hydro-Eko" sp. z o. o. ul. Inwalidów 3i 85-749 Bydgoszcz Cena: 179.699,77 zł
Dostawa wraz z wymianą przepustnic i kołnierzy do instalacji technologicznej wody płucznej i powietrza płucznego na Stacji Uzdatniania Wody Czyżkówko” ZR-034/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 23.11.2017r. Wykonawca: HALCO Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 8 lok. 01 85-758 Bydgoszcz Cena: 541.200,00 zł
Serwis i konserwacja sprężarek powietrza wraz z urządzeniami pomocniczymi. ZR-040/U/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 19.09.2017r. Wykonawca: Atlas Copco Polska Sp. z o.o.; 02-484 Warszawa ul. Badylarska 25 Cena: 194.359,68 zł
Wykonanie szczelnego uszczelnienia istniejących rurociągów przez ścianę w Zbiornikach Wody czystej nr 2 i nr 3 na terenie SUW „Czyżkówko” Z-184/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 02.10.2017r. Wykonawca: Halco sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz Cena: 93.480,00 zł
Dostawa wodomierzy suchobieżnych ZR-057/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 20.10.2017r. Wykonawca: Jagna Cieśla -Zadorożna Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "Cieśla" Jagna Cieśla Zadorożna ul. Szafranowa 11, 83-010 Straszyn Cena: 183.885,00 zł
Oczyszczenie i malowanie rurociągów technologicznych w budynkach Filtrów I i II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody „Czyżkówko” ZR-062/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 03.11.2017r. Wykonawca: Andrzej Niespodziany - „HYDOMAX” Andrzej Niespodziany; 85-744 Bydgoszcz ul. Startowa 5 Cena: 181.548,00 zł
Budow sieci wodociągowej w ul. Okrężnej Z-213/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 19.09.2017r. Wykonawca: Krzysztof Paliński - Przedsiębiorstwo-Usługowo-Produkcyjne Forkan Krzysztof Paliński, ul. Fordońska 404, 85-792 Bydgoszcz Cena: 62.324,10zł
"Wymiana fragmentu rurociągów Technologicznych DN500mm oraz wymiana drabin zejściowych w dwóch komorach kontaktowych na terenie SW-1 w Bydgoszczy" Z-210/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 11.10.2017r. Wykonawca: Krzysztof Cieśliński- Krzysztof Cieśliński INSTAL, ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice Cena: 221.400,00zł
Remont przejścia nad kanałem Bydgoskim w rejonie ul. Grunwaldzkiej Z-208/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 19.09.2017r. Wykonawca: Zakład Robót Mostowych "KORMOST" Marek Gotowski ul. Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz Cena:99.368,99zł