Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Renowacja studni głębinowych na ujęciu infiltracyjnym. ZR-030/U/RZ/2019 Umowa z dnia 24.07.2019 r. Wykonawca: RADICAL SYSTEM Sp. z o.o., 00-833 Warszawa, ul. Sienna 72A/1602. Cena: 597.165,00 zł.
Remont śruby zrzutowej leja osadu buforowanego ITPO Z-096/U/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 05.08.2019 r. Wykonawca: "PWP KATOWICE" spółka z o.o., ul. Katowicka 60, 41 - 400 Mysłowice Cena: 147.600,00 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stabrowskiej w Bydgoszczy Z-129/U/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 20.08.2019r. Wykonawca: Edward Smentek - Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej "AQUA-PROJECT" Edward Smentek, ul Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz Cena: 34.194,00 zł
Dostawa materiałów przeciwpożarowych oraz węży tłocznych i ssawnych Z-171/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 26.09.2019 r. Wykonawca: "KADIMEX" S.A., ul. Wólczyńska 290, 01 - 919 Warszawa Cena: 49.117,59 zł
"Dostawa węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów" Z-174/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 30.09.2019 r. Wykonawca: Mirosław Parfieniuk - CHEMISORB Mirosław Parfieniuk, ul. Poryjewo 7, 17-200 Hajnówka Cena: 86.346,00 zł
Dostawa wodomierzy ZR-049/D/RZ/2019 Dla Części nr 1 Umowa zawarta w dniu 01.10.2019 r. Wykonawca: Agencja Handlowo - Serwisowa MEGAZEC Spółka Jawna G. Karnowski D. Siódmiak, ul. Mohna 59-61, 87-100 Toruń Cena: 651.654,00 zł Dla Części nr 2 Umowa zawarta w dniu 01.10.2019 r. Wykonawca: Jagna Cieśla - Zadorożna Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Cieśla" Jagna Cieśla - Zadorożna, ul. Szafranowa 11, 83-010 Straszynie, Cena: 243.601,50 zł
Dostawa hydrantów i zdrojów ulicznych Z-243/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 12.12.2019r. Wykonawca: Rurex sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz Ul. Rozłogi 22 85-179 Bydgoszcz Cena: 119.283,83 zł
Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych i objętościowych Ø 15-40 ZR-069/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 14.01.2020r. Wykonawca: (Jagna Cieśla - Zadorożna PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "CIEŚLA" JAGNA CIESLA - ZADOROŻNA, ul. Szafranowa 11, 83 - 010 Straszyn) Cena: 637.548,98 zł
"Dostawa opasek naprawczych i doszczelniaczy" Z-073/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 10.06.2019r. Wykonawca: MD Sp. z o.o., ul. Widzewska 14, 92-229 Łódź Cena: 42.235,74zł
Budowa sieci wodociągowej od ul. Wyzwolenia - Etap II Z-084/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 09.07.2019 r. Wykonawca: (Tomasz Głowacki "INFOTRANS" TOMASZ GLOWACKI, ul. Orna 82, 85 - 356 Bydgoszcz) Cena: 86.990,52 zł