Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Bydgoszczy Z-150/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 31.07.2017r. Wykonawca: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALFA” Sp. z o.o. ul. Toruńska 300; 85-880 Bydgoszcz Cena: 122.649,45 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Pod Skarpą – Zamczysko w Bydgoszczy ZR-041/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta 23.08.2017 r. Wykonawca: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALFA” Sp. z o.o. 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 300. Cena: 4.372.270,67 zł.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy ZR-043/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 11.08.2017r. Wykonawca: KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA Spółka z o.o.; Ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz Cena: 287.973,75zł
Renowacja kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w układzie piętrowym w ulicach: Bełzy, Jana Pawła II – Karpacka, Słoneczna. ZR-056/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 12.10.2017 r. Wykonawca: MAZUR Sp. z o.o.; ul. Sportowa 33B, 86-105 Świecie. Cena: 762.736,03 zł.
Remont budynku socjalno-warsztatowego na terenie oczyszczalni ścieków FORDON. ZR-025/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 27.07.2017r. Wykonawca: Katarzyna Woźniakowska-Wiśniewska - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe\n „RACH-BUD”; 85-569 Bydgoszcz ul. Borzenkowska 3 Cena: 773.488,88 zł
Serwis i konserwacja sprężarek powietrza wraz z urządzeniami pomocniczymi. ZR-040/U/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 19.09.2017r. Wykonawca: Atlas Copco Polska Sp. z o.o.; 02-484 Warszawa ul. Badylarska 25 Cena: 194.359,68 zł
Wykonanie szczelnego uszczelnienia istniejących rurociągów przez ścianę w Zbiornikach Wody czystej nr 2 i nr 3 na terenie SUW „Czyżkówko” Z-184/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 02.10.2017r. Wykonawca: Halco sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz Cena: 93.480,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Rydygiera w Bydgoszczy Z-168/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 31.07.2017r. Wykonawca: Krzysztof Paliński - Przedsiębiorstwo-Usługowo –Produkcyjne Forkan Krzysztof Paliński, ul. Fordońska 404, 85-792 Bydgoszcz, Cena: 26.008,97zł
Remont płuczki skratek na terenie oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy. ZR-038/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 29.08.2017 r. Wykonawca: Huber Technology Sp. z o.o.; ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa. Cena: 241.572,00 zł.
Budow sieci wodociągowej w ul. Okrężnej Z-213/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 19.09.2017r. Wykonawca: Krzysztof Paliński - Przedsiębiorstwo-Usługowo-Produkcyjne Forkan Krzysztof Paliński, ul. Fordońska 404, 85-792 Bydgoszcz Cena: 62.324,10zł