Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Dostawa materiałów, odczynników i szkła dla laboratorium ZR-075/D/RZ/2017 Umowa dla CZĘŚCI 11 zawarta w dniu 12.01.2018r. Wykonawca: BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin Cena: 4.908,00 zł Umowa dla CZĘŚCI 3 i 7 zawarta w dniu 15.01.2018r. Wykonawca: "MERCK" Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, Cena część 3: 83.972,67zł Cena część 7: 52.621,71zł
Dostawa uszczelek fibrowych i gumowych. Z-313/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 29.01.2018 r. Wykonawca: Agencja Handlowo-Serwisowa MEGAZEC Sp. J. G. Karnowski, D. Siódmiak; ul. Mohna nr 59-61, 87 100 Toruń. Cena: 12.254,00 zł.
Przetworzenie odpadu o kodzie 190801 (skratki) ZR-071/U/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 20.12.2017. Wykonawca: Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. Ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz Cena: 239.760,00 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej i Towarowej w Bydgoszczy ZR-073/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 08.01.2018r. Wykonawca: Tomasz Głowacki "INFOTRANS" Tomasz Głowacki ul. Orna 82 85-356 Bydgoszcz Cena: 864.932,43 zł