Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Przebudowa kanału piętrowego w ul. Stawowej w Bydgoszczy ZR-061/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 06.03.2020r. Wykonawca: (Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "ALFA" Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85 - 880 Bydgoszcz) Cena: 502.578,00 zł
Remont pomieszczeń w budynku ITPO na terenie oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy. Z-069/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 03.09.2019r. Wykonawca: OLIKO Sp. z o.o.; 86-032 Niemcz ul. J. Tuwima 5 Cena: 109.564,71 zł
Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek i obudów do zasuw Z-013/D/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 11.02.2020r. Wykonawca: RUREX Sp. z o.o., 05-816 Opacz ul. Bodycha 8, Cena: 73.981,74 zł
Dostawa rur i kształtek z PVC oraz studni inspekcyjnych i włazów Z-026/D/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 02.03.2020r. Wykonawca: RUREX Sp. Z o. o. Oddział Bydgoszcz, ul. Rozłogi 22, 85-179 Bydgoszcz Cena: 117.653,83 zł
Remont hydroforni na terenie Bydgoszczy Z-118/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 11.07.2019r. Wykonawca: Katarzyna Woźniakowska-Wiśniewska – PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE\n „RACH-BUD”; 85-569 Bydgoszcz ul. Borzenkowska 3 Cena: 147.528,94 zł
Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej p.n. "Przebudowa układu technologicznego dopływu ścieków do Oczyszczalni Ścieków Fordon przy ul. Gen Bora Komorowskiego 74A w Bydgoszczy" Z-126/U/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 26.08.2019r. Wykonawca: Ireneusz Plichta -Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko Ireneusz Plichta, Al. jana Pawła II nr 148, 85-151 Bydgoszcz Cena: 98.400,00 zł
Modernizacja systemu sterowania i monitoringu obiektów Zakładu Produkcji Wody - MWIK Bydgoszcz ZR-032/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 27.09.2019 r. Wykonawca: (INTROL Sp. z o.o.ul. Tadeusza Kościuszki 112, 40 - 519 Katowice ) Cena: 1.648.329,11 zł
Naprawy punktowe kanalizacji ZR-053/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 17.10.2019r. Wykonawca: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "ALFA" Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85 - 880 Bydgoszcz Cena: 1.540.905,91 zł
Remont pomieszczeń w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Grzybowie ZR-059/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 18.11.2019r. Wykonawca: Wiesław Strzelczak – AL-DOM Wiesław Strzelczak; 78-100 Kołobrzeg ul. Zygmuntowska 46 Cena: 412.365,19 zł
Wzmocnienie struktury gruntu pod dnem oraz stabilizacja i doszczelnienie gruntu za ścianami studni kanalizacyjnych na terenie Bydgoszczy ZR--058/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 20.01.2020r. Wykonawca: Radosław Grunwald – COVER RADOSŁAW GRUNWALD; 80-618 Gdańsk ul. Wrzosy 11 Cena: 659.895,00 zł