Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Remont studni kanalizacji sanitarnej na terenie Bydgoszczy. ZR-029/Rb/RZ/2019 Umowa z dnia 06.09.2018 r. Wykonawca: DUKO ENGINEERING Sp. z o.o.; ul. Wołowska 92A, 60-167 Poznań. Cena: 632.220,00 zł.
Kontener asenizacyjny na ramie od 0,9 do 1,0 m3, (bez podwozia) Z-205/D/RZ/2018 Umowa z dnia 09.10.2018 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „POMOT” Sp. z o.o.; ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna. Cena: 35.534,70 zł.
Zestaw płynnej regulacji prędkości obrotowej - 2 szt. Z-208/D/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 15.10.2018r. Wykonawca: Marek Wierzbowski - HYDRO-SYSTEM Marek Wierzbowski ul. Warszawska 50D, 86-300 Grudziądz Cena: 94.341,00zł
Opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ze zlewni na terenie m. Bydgoszczy. ZR-069/U/RZ/2018 Postępowanie zostało zakończone bez udzielenia zamówienia.
Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych ZR-070/Rb/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 20.11.2018r. Wykonawca: Juliusz Pilarski, Olga Pilarska, Roman Pilarski – Zakład Usług Komunalnych s.c.; 89-100 Nakło n. Not. ul. Młyńska 22 Cena: 999.990,00 zł
Dostawa hydrantów i zdrojów ulicznych Z-249/D/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 23.11.2018r. Wykonawca: Rurex sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz Ul. Rozłogi 22 85-179 Bydgoszcz Cena: 108.621,30 zł
Dostawa śrubunków i przedłużek mosiężnych Z-248/D/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 27.11.2018r. Wykonawca: Agencja Handlowo – Serwisowa MEGAZEC Spółka Jawna G. Karnowski, D. Siódmiak ul. Mohna 59/61, 87-100 Toruń Cena: 91.572,15zł
Dostawa z montażem sondy do pomiaru ChZT Z-257/D/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 14.12.2018 r.Wykonawca: POL-EKO-APARATURA Sp. jawna; A. Polok-Kowalska, S. Kowalski ul. Kokoszycka 172C, 44-300 Wodzisław Śląski. Cena: 107.387,08 zł.
Dostaw artykułów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych Z-266/D/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 02.01.2019r. Wykonawca: Sebastian Neuman – Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe – UNITED Sebastian Neuman Ul. Janusza Kusocińskiego 3, 87-100 Toruń Cena: 62.306,33zł
Ubezpieczenia majątkowe-mienia, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w latach 2019-2020 ZR-077/U/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 27.12.2018r. Wykonawca:Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Al. Jana Pawła II 24, 00 – 133 Warszawa Cena: 1.271.303,12 zł