Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Dostawa łączników kołnierzowych, rurowych i kompensacyjnych Z-111/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 11.07.2019r. Wykonawca: Rurex Sp. z o.o. Odział Bydgoszcz ul. Rozłogi 22 85-179 Bydgoszcz Cena: 150.308,46 zł
Dostawa rękawic roboczych ZR-035/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 21.08.2019r. Wykonawca: Małgorzata Lewandowska-Szpak – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MARGO Małgorzata Lewandowska-Szpak; 87-100 Toruń ul. Z. Krasińskiego 97 Cena: 142.155,54 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sielskiej w Bydgoszczy Z-130/U/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 09.08.2019r. Wykonawca: Edward Smentek - Zakład Inżynierii Wodno-ściekowej "AQUA-PROJECT" Edward Smentek, ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz Cena: 25.584,00 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie ul. Ustronie w Bydgoszczy ZR-054/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 28.10.2019 r. Wykonawca: Adam Kaniewski "KADA-BIS" Firma Wielobranżowa Adam Kaniewski, ul. Wydmy 3, 85 - 188 Bydgoszcz Cena: 330.882,30 zł
"Wykonanie uszczelnienia posadzki wraz z odwodnieniem w komorze rurociągów zbiornika wody czystej Zamawiającego" ZR-065/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 18.11.2019r. Wykonawca: HYDROMAX Andrzej i Jakub Niespodziany Spółka Jawna – lider ul. Startowa 5, 85-744 Bydgoszcz Andrzej Niespodziany –HYDROMAX Andrzej Niespodziany - partner ul. Startowa 5, 85-744 Bydgoszcz Cena: 195.957,20 zł
"Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Izerskiej w Bydgoszczy" Z-223/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 28.11.2019r. Wykonawca: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALFA” Sp. z o.o. ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz Cena: 134.457,45 zł
Remont rozdrabniarek Channel Monster ZR-070/U/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 27.12.2019r. Wykonawca: TECH-POMP Sp. z o.o.; 04-423 Warszawa ul. Aleja Sztandarów 1/3 Cena: 226.812,00 zł
"Dostawa śrubunków, przedłużek oraz kształtek mosiężnych" Z-263/D/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 14.01.2020r. Wykonawca: Agencja Handlowo-Serwisowa „MEGAZEC” Sp. jawna G Karnowski, D. Siódmiak Ul. Mohna 59-61 87-100 Toruń Cena: 107.089,95zł
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Akademicka-Sucha w Bydgoszczy ZR-057/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 14.01.2020r. Wykonawca: (Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "ALFA" Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85 - 880 Bydgoszcz) Cena: 588.090,06 zł
Przebudowa wodociągu w ul. Osielskiej na odcinku od ul. Cechowej do ul. Przełomowej w Bydgoszczy ZR-028/Rb/RZ/2019 Umowa zawarta w dniu 08.08.2019 r. Wykonawca: Krzysztof Paliński PRZEDSIĘBIORSTWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE Forkan KRZYSZTOF PALIŃSKI, ul. Fordońska 404, 85 - 792 Bydgoszcz Cena: 198.977,10 zł