Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Czyszczenie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Bydgoszczy. ZR-022/U/RZ/2018 Umowa zawarta 06.06.2018 r. Wykonawca: Dariusz Brzeziński – Zakład Płukania i Dezynfekcji Urządzeń Wodociągowych AQUACLEAR Dariusz Brzeziński; ul. Królowej Jadwigi 24, 67-100 Nowa Sól. Cena: 1.209.139,32 zł.
"Wymiana silnika 250 kW z pompowni 3 stopnia wraz z uruchomieniem" Z-120/D/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 29.06.2018r. Wykonawca: Partner Serwis Sp. z o. o. ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg Cena: 55.350,00 zł
"Zakup komputerów" Z-R-034/D/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 06.08.2018r. Wykonawca: Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Białowieska 6B, 71 – 010 Szczecin Cena: 448.402,40 zł
Remont przejścia wodociągu przez Kanał Bydgoski przy ul. Plażowej. Z-025/Rb/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 11.04.2018 r. Wykonawca: KOR-POL INVEST Sp. z o.o.; ul. Glinki 144; 85-861 Bydgoszcz. Cena: 129.139,21 zł.
"Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych" Z-077/D/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 14.05.2018r. Wykonawca: Rurex Sp. z o.o., Oddział w Bydgoszczy ul. Rozłogi 22, 85-179 Bydgoszcz Cena:37.610.94zł
"Zakup chloru ciekłego" Z-089/D/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 1106.2018r. Wykonawca: PCC ROKITA S.A. Ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny Cena: 26.014,50zł
Okresowy przegląd i konserwacja oraz bieżąca naprawa systemów antywłamaniowych i TV przemysłowej na obiektach Zamawiającego. Z-116/U/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 18.07.2018 r. Wykonawca: Jerzy Błażejewski - RE-AL Jerzy Błażejewski; 85-791 Bydgoszcz, ul. Macieja Rataja 2/60. Cena: 60.024,00 zł.
"Rozbudowa budynku Instalacji Termicznego Przekształcania Osadu o część higieniczno-sanitarną na terenie oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy" ZR-031/Rb/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 25.062018r. Wykonawca: Katarzyna Woźniakowska-Wiśniewska – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RACH-BUD” ul. Borzenkowska 3, 85-569 Bydgoszcz Cena: 245.356,34zł
Dostawa samochodów dostawczych: typu furgon - 1 szt. oraz typu brygadowego - 1 szt. ZR- 028/D/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 29.06.2018r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe "EXMOT" Sp. z o. o. ul. Fordońska 38 85-719 Bydgoszcz Cena: 305.734,70 zł
Modernizacja punktu zlewnego na terenie Oczyszczalni Ścieków FORDON w Bydgoszczy ZR-025/Rb/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 16.07.2018r. Wykonawca: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe "ALFA" Sp. z o. o. ul. Toruńska 300 85-880 Bydgoszcz Cena: 343.908,00 zł