Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Dostawa materiałów, odczynników i szkła dla laboratorium ZR-044/D/RZ/2017 Umowa dot. Części 1, 9, 10 zawarta w dniu 31.10.2017r. Wykonawca: Idalia Ireneusz Wolak Spółka Jawna, ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom Cena Części 1: 91.853,03zł Cena Części 9: 3.034,80zł Cena Części 10:14.799,60zł; Umowa dot. Części 2 zawarta w dniu 31.10.2017 Wykonawca: Zbigniew Bartczak - Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "CHEMLAND" ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard, Cena:87.209,05zł; Umowa dot. Części 4 zawarta w dniu 31.10.2017r., Wykonawca: "SARTORIUS POLAND" Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn, Cena: 44.262,78zł; Umowa dot. Części 5, 6 zawarta w dniu 31.10.2017r., Wykonawca: Sławomir Witkowski - S. Witko-Sławomir Witkowski, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, Cena Części 5: 44.851,95zł, Cena Części 6: 81.272,25zł; Umowa dot. Części 8 zawarta w dniu 31.10.2017r, Wykonawca: STERBIOS Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36/319A, 02-532 Warszawa, Cena: 7.897,12zł; Umowa dot. Części 12 zawarta w dniu 31.10.2017r., Wykonawca: Argenta Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Polska 114, 60-401 Poznań, Cena: 5.574,57zł; Unieważniono postępowanie w zakresie Części 3, 7, 11, Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 13.2.10.1 SIWZ, Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Zakup materiałów przeciwpożarowych oraz węży tłocznych i ssawnych Z-237/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 15.11.2017r. Wykonawca: Kadimex spółka akcyjna ul. Wólczyńska 290 01-919 Warszawa Cena: 32.547,03 zł
Remont napędów do okien w obiektach technologicznych na SUW CZYŻKÓWKO. ZR-070/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 05.12.2017 r. Wykonawca: ALU - IDEAL spółka z o.o.; Wierzchosławice 37A, 88-140 Gniewkowo. Cena: 107.655,75 zł.
Remont studni na terenie Oczyszczalni Ścieków FORDON i na kolektorze zrzutowym z Osielska ZR-037/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 25.09.2017r. Wykonawca: DUKO Engineering Sp. z o.o. ul. Wołowska 92a 61-167 Poznań Cena: 1.008.662,73zł
Materiały chemiczne do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów na terenie oczyszczalni „Fordon” - kamień wapienny. ZR-051/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 18.09.2017r. Wykonawca: Jerzy Walkowiak - Jerzy Walkowiak Wielobranżowa Firma UPH „WALEX”; 89-100 Nakło n. Notecią ul. Jana Kilińskiego 15 Cena: 190.404,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w ul. Żupy Z-203/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 09.10.2017r. Wykonawca: Tomasz Głowacki- "INFOTRANS" ul. Orna 82, 85-356 Bydgoszcz Cena:122.137,28 zł
Dostawa materiałów malarskich i budowlanych Z-182/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 09.11.2017r. Wykonawca: Waldemar Rudowski - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WAR" Waldemar Rudowski, ul. Przyczółek 3, 85-436 Bydgoszcz Cena: 38.152,14 zł
Dostawa wyłączników SN, kondensatorów i urządzeń zabezpieczajacych wraz z montażem w polach 14 i 27 w rozdzielni 6 kV ZR-068/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 20.11.2017r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „ELMONTAŻ-BG” Roman Bilski, Magdalena Gruszczyńska Sp. j. Cena: 158.055,00zł
Remont budynku „C” warsztatowo-garażowo-socjalnego przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy. ZR -059/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 07.12.2017 r. Wykonawca: Danuta Adamczak - ZAKŁAD OGÓLNO-BUDOWLANY „IZBUD” DANUTA ADAMCZAK; 85-449 Bydgoszcz, ul. Pelikanowa 22. Cena: 1.508.248,51 zł.
Renowacja kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w układzie piętrowym w ulicach: Bełzy, Jana Pawła II – Karpacka, Słoneczna. ZR-056/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 12.10.2017 r. Wykonawca: MAZUR Sp. z o.o.; ul. Sportowa 33B, 86-105 Świecie. Cena: 762.736,03 zł.