Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
„Remont powierzchni wewnętrznej zbiornika wody czystej nr 2 przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy” ZR-045/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 18.09.2017r. Wykonawca: Andrzej Niespodziany - "HYDROMAX" ul. Startowa 5, 85-744 Bydgoszcz Cena: 715.983,00 zł
Dostawa hydrantów i zdrojów ulicznych Z-239/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 20.102.2017r. Wykonawca: HTI BP Sp. z o.o. Północ Sp. kom. Ul. Przywidzka 4 80-174 Gdańsk Cena: 122.956,37 zł
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rydygiera w Bydgoszczy - do dz. 42, 49/2, 43,44” ZR-049/RB/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 10.10.2017r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjne KANBUD Sp. z o.o., ul. Gieryna 2/7, 85-795 Bydgoszcz Cena: 289.812,00zł
Dostawa papieru do kserokopiarek i drukarek Z-216/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 04.10.2017r. Wykonawca: Partner XXI-PIK sp. z o. o. ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz Cena: 49.057,57 zł
Remont urządzeń AKPiA na oczyszczalni ścieków „Fordon” ZR-058/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 18.10.2017r. Wykonawca: Paweł Furmanek – ZAKŁAD AUTOMATYKI – PAWEŁ FURMANEK; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Antoniego Bronikowskiego 14 Cena: 257.623,50 zł
Czyszczenie sieci wodociągowej na terenie miasta Bydgoszczy ZR-061/U/RZ/2017 Umowa nr ZP-RZ/0174/2017 z 11.10.2017 r. Wykonawca: Dariusz Brzeziński – Zakład Płukania i Dezynfekcji Urządzeń Wodociągowych AQUACLEAR Dariusz Brzeziński; ul. Królowej Jadwigi 24, 67-100 Nowa Sól. Cena: 389.584,67 zł.
Modernizacja serwerów, stacji bazowych i aktualizacja oprogramowania w systemach sterowania spalarnią osadów w Fordonie ZR-023/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 28.08.2017r. Wykonawca: "MAWOS" Sp. z o.o., ul. Rokicińska 299/301, 92-614 Łódź Cena: 319.677,00zł
Modernizacja zbiornika fermentera osadu na oczyszczalni ścieków Z-193/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 29.08.2017 r. Wykonawca: Zakłady Elektroniczne MICRONET Sp. z o.o.; ul. Czyżewskiego 14; 80-336 Gdańsk. Cena: 138.990,00 zł.
Dostawa flokulantu do odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków „Fordon” w Bydgoszczy ZR-054/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 24.10.2017r. Wykonawca: KLIMAPOL Sp. z o.o.; 21-002 Jastków, Dąbrowica 127C Cena: 1.028.280,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Candera i Biskupińskiej w Bydgoszczy ZR 052/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 06.10.2017r. Wykonawca: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe 'ALFA" Sp. z o.o. ul. Toruńska 300 85-880 Bydgoszcz Cena: 479.104,68 zł