Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Dostawa hydrantów i zdrojów ulicznych Z-239/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 20.10.2017r. Wykonawca: HTI BP Sp. z o.o. Północ Sp. kom. Ul. Przywidzka 4 80-174 Gdańsk Cena: 122.956,37 zł
Dostawa zestawu hydroforowego Z-251/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 17.11.2017r. Wykonawca: HYDRO -VACUUM S. A ul. Droga Jeziorna 8 86-303 Grudziądz Cena: 49.177,86 zł
Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805 ZR-072/U/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 11.12.2017. Wykonawca: Patrycja Skowronek - „EKOL” Patrycja Skowronek, Ul. Kamienna 2, 25-041 Kielce Cena: 638.545,68 zł
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rydygiera w Bydgoszczy - do dz. 42, 49/2, 43,44” ZR-049/RB/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 10.10.2017r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjne KANBUD Sp. z o.o., ul. Gieryna 2/7, 85-795 Bydgoszcz Cena: 289.812,00zł
Dostawa papieru do kserokopiarek i drukarek Z-216/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 04.10.2017r. Wykonawca: Partner XXI-PIK sp. z o. o. ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz Cena: 49.057,57 zł
Remont urządzeń AKPiA na oczyszczalni ścieków „Fordon” ZR-058/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 18.10.2017r. Wykonawca: Paweł Furmanek – ZAKŁAD AUTOMATYKI – PAWEŁ FURMANEK; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Antoniego Bronikowskiego 14 Cena: 257.623,50 zł
Czyszczenie sieci wodociągowej na terenie miasta Bydgoszczy ZR-061/U/RZ/2017 Umowa nr ZP-RZ/0174/2017 z 11.10.2017 r. Wykonawca: Dariusz Brzeziński – Zakład Płukania i Dezynfekcji Urządzeń Wodociągowych AQUACLEAR Dariusz Brzeziński; ul. Królowej Jadwigi 24, 67-100 Nowa Sól. Cena: 389.584,67 zł.
Budowa sieci wodociągowej w ul. Inwalidów w Bydgoszczy ZR-063/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 17.11.2017r. Wykonawca: Tomasz Głowacki- „INFOTRANS” Tomasz Głowacki ul. Orna 82 85 – 356 Bydgoszcz Cena: 258.856,08zł
Remont rozdrabniarki Channel Monster CDD3220-XDS2.0. Z-285/U/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 22.11.2017r. Wykonawca: Zbigniew Bogusławski – SERVICE PUMPS, Ul. Marii Curie-Skłodowskiej 28A/26, 85-094 Bydgoszcz Cena: 81.180,00 zł
Dostawa flokulantu do odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków „Fordon” w Bydgoszczy ZR-054/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 24.10.2017r. Wykonawca: KLIMAPOL Sp. z o.o.; 21-002 Jastków, Dąbrowica 127C Cena: 1.028.280,00 zł