Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Dostawa zestawu hydroforowego Z-251/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 17.11.2017r. Wykonawca: HYDRO -VACUUM S. A ul. Droga Jeziorna 8 86-303 Grudziądz Cena: 49.177,86 zł
Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805 ZR-072/U/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 11.12.2017. Wykonawca: Patrycja Skowronek - „EKOL” Patrycja Skowronek, Ul. Kamienna 2, 25-041 Kielce Cena: 638.545,68 zł
Budowa sieci wodociągowej w ul. Inwalidów w Bydgoszczy ZR-063/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 17.11.2017r. Wykonawca: Tomasz Głowacki- „INFOTRANS” Tomasz Głowacki ul. Orna 82 85 – 356 Bydgoszcz Cena: 258.856,08zł
Remont rozdrabniarki Channel Monster CDD3220-XDS2.0. Z-285/U/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 22.11.2017r. Wykonawca: Zbigniew Bogusławski – SERVICE PUMPS, Ul. Marii Curie-Skłodowskiej 28A/26, 85-094 Bydgoszcz Cena: 81.180,00 zł
"Dostawa rur i kształtek żeliwnych" Z-308/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 05.01.2018r. Wykonawca: Rurex Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy, Ul. Rozłogi 22, 85-179 Bydgoszcz Cena: 114.393,69zł
Transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190116 ZR-077/U/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 06.02.2018r. Wykonawca: Stanisław Kortas - Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „Masta” Cegielnia Świerkocin Stanisław Kortas Świerkocin 20, 86 – 302 Grudziądz 4 Cena: 474.768,00zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Pilickiej w Bydgoszczy” ZR-076/Rb/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 01.02.2018r. Wykonawca: WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE „ALFA” SP. Z O.O. ul. Toruńska 300, 85 – 880 Bydgoszcz Cena: 203.389,11zł
Modernizacja serwerów ZR-066/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 28.11.2017r. Wykonawca: SID Sp. z o.o.; 00-697 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 65/79 Cena: 454.731,00 zł
Zakup 39 szt.radiotelefonów cyfrowych Z-296/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 08.12.2017r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Doradczo- Handlowe "CON-SPARK" sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia Cena: 114.771,30 zł
Dostawa materiałów elektrycznych ZR-069/D/RZ/2017 Umowa zawarta w dniu 17.01.2018r. Wykonawca: „DOKO” Sp. z o.o.; 87-300 Brodnica ul. Lidzbarska 2 Cena: 153.335,17 zł