Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej KD 1000 oraz KD 315 na skrzyżowaniu ul. Jagiellońska- Łużycka w Bydgoszczy ZR-045/Rb/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 18.08.2021r. Wykonawca: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ALFA” Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85–880 Bydgoszcz Cena: 723.202,49 zł
Remont układu recyrkulacji wewnętrznej reaktora biologicznego nr 1 i 2 na oczyszczalni ścieków "Fordon" w Bydgoszczy Z-127/D/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 12.07.2021r. Wykonawca: REDOR Sp. z o.o.; 43-300 Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 71 Cena: 115.005,00 zł
Remont dwóch rozdrabniarek Channel Monster ZR-039/U/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 07.07.2021r. Wykonawca: TECH-POMP Sp. z o.o., Al. Sztandarów 1/3, 04 - 423 Warszawa Cena: 252.543,60 zł
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Piaski w Bydgoszczy ZR-059/Rb/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 15.09.2021 r. Wykonawca: Tomasz Głowacki - „INFOTRANS” Tomasz Głowacki, ul. Orna 82, 85–356 Bydgoszcz, Cena: 422.461,34 zł
Remont pokrycia dachowego na budynkach Oczyszczalni Ścieków Fordon przy ul. Gen. T. Bora- Komorowskiego 74 a w Bydgoszczy ZR-029/Rb/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 23.07.2021r. Wykonawca: Mateusz Kuźmiński Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DACH-MAX 85-549 Bydgoszcz, ul. Komandosów 30 Cena: 298.275,00 zł
Remont mieszadła pionowego Halberg na terenie oczyszczalni ścieków Fordon w Bydgoszczy ZR-036/U/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 07.07.2021r. Wykonawca: H2O Rozwiązania Proekologiczne Serwis M. A. Lewandowski i M. G. Lewandowski Spółka Komandytowa Cena: 430.081,80 zł
Dostawa śrubunków, przedłużek mosiężnych oraz kształtek mosiężnych Z-139/D/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 12.07.2021r. Wykonawca: Agencja Handlowo- Serwisowa „MEGAZEC” Sp. J. G. Karnowski, D. Siódmiak; 87-100 Toruń ul. Mohna 59-61 Cena: 122.773,62 zł
Zagospodarowanie odpadów powstających w obiektach MWIK w Bydgoszczy ZR-048/U/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 16.07.2021r. Wykonawca: Stanisław Kortas – Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „MASTA” Cegielnia Świerkocin Stanisław Kortas, Świerkocin 20, 86-300 Grudziądz Cena: 500.860,80zł zł
Dostawa studni do poboru próbek wody Z-168/D/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 02.08.2021r. Wykonawca: RUREX Sp. z o. o. Oddział w Bydgoszczy; 85-179 Bydgoszcz ul. Rozłogi nr 22 Cena: 147.882,35 zł
Dostawa samochodu dostawczego typu brygadowego ZR-057/D/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 13.09.2021r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe EXMOT Sp. z o.o. ul. Fabryczna 19 85-741 Bydgoszcz Cena: 283.860,26 zł