Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siedleckiej i ul. Byszewskiej w Bydgoszczy - Etap I Z-254/Rb/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 21.11.2018r. Wykonawca:Tomasz Głowacki „INFOTRANS” Tomasz Głowacki ul. Orna 82 85 – 356 Bydgoszcz Cena: 128.007,33 zł
Wymiana 5 odcinków przewodów sensorycznych Ochrony Obwodowej Infiltracji. Z-278/U/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 17.01.2019r. Wykonawca: Jerzy Błażejewski - RE-AL Jerzy Błażejewski; 85-791 Bydgoszcz ul. Rataja 2/60 Cena: 52.890,00 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Rybaki i ul. Promenada w Bydgoszczy Z-231/U/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 21.11.2018r. Wykonawca: EKO PROJECTS Sp. z o.o., ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław Cena: 49.200,00 zł
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Rypińskiej w Bydgoszczy”. Z-237/Rb/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 27.11.2018r. Wykonawca: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe "ALFA" sp. z o. o. ul. Toruńska 300 85-880 Bydgoszcz Cena: 121.696,20 zł
Dostawa samochodów osobowo-towarowych typu van ZR-075/D/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 28.11.2018r. Wykonawca: REISKI AUTO Sp. z o.o. ul. Fordońska 353, 85-776 Bydgoszcz Cena: 183.400,00 zł
Kamera na tyczce. Z-259/D/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 24.12.2018r. Wykonawca: Anna Świdroń - "RETEL" Anna Świdroń 75-865 Koszalin ul. Dębowa 9A Cena: 92.250,00 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, przewodu tłocznego oraz przepompowni (tłoczni) ścieków w drodze dojazdowej od ul. Żeglarskiej w Bydgoszczy. Z-233/U/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 30.01.2019r. Wykonawca: Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej „AQUA-PROJECT” Edward Smentek ul. Jana Karola Chodkiewicza 15,85-065 Bydgoszczy Cena: 51.906,00zł
"Dostawa samochodu typu furgon z zabudową warsztatową i dźwigiem" ZR-066/D/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 09.10.2018r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EXMOT” sp. z o.o., Ul. Fabryczna 19, 85-741 Bydgoszcz Cena: 191.595,99zł
Dostawa papieru ksero i komputerogowego dla MWIK sp. zo. o. w Bydgoszczy Z-204/D/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 22.10.2018r. Wykonawca: Partner XXI-PIK sp. z o.o. ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz Cena: 63.919,07 zł
"Spektrofotometr UV-VIS" Z-179/D/RZ/2018 Umowa zawarta w dniu 18.10.2018r. Wykonawca: MS SPEKTRUM SZKOLMOWSKI Spółka Jawna ul. Lubomira 4/4, Warszawa 04-002, Cena: 66.297,00 zł