Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Dokumentacja projektowa dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej – dz. nr 34, 29 obręb 452 w Bydgoszczy” Z-001/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-01-26
10:00
Zakup materiałów przeciwpożarowych oraz węży tłocznych i ssawnych Z-266/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2021-01-28
11:00
„Dokumentacja projektowa dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiatrakowej na odcinku od Zbożowego Rynku do ul. Nowodworskiej w Bydgoszczy” Z-005/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-01-28
10:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rybaki w Bydgoszczy ZR-003/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-02-01
10:00