Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Wykonanie układu chłodzenia generatorów ozonu SW-4 ZR-050/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-09-28
10:00
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szajnochy w Bydgoszczy ZR-067/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-09-28
10:00
Dostawa kruszywa drogowego Z-238/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-10-01
11:00
Remont pomieszczeń w budynku szkoleniowo-wypoczynkowym w Grzybowie ZR-064/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-10-07
11:00