Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Wzmocnienie struktury gruntu pod dnem oraz stabilizacja i doszczelnienie gruntu za ścianami studni kanalizacyjnych na terenie Bydgoszczy ZR--058/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-12-10
12:00
"Dostawa ciekłego tlenu i gazowego azotu do produkcji ozonu stosowanego w procesie uzdatniania wody pitnej wraz z dzierżawą zbiorników i butli na lata 2020-2022" ZR-071/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-12-12
11:00
"Dostawa śrubunków, przedłużek oraz kształtek mosiężnych" Z-263/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-12-12
11:00
Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych i objętościowych Ø 15-40 ZR-069/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-12-16
11:00
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Akademicka-Sucha w Bydgoszczy ZR-057/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-12-17
11:00