Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Pod Skarpą, ul. Książęca, Przemysła II, Janusza Wojsławica, Olta Żyrowica w Bydgoszczy ZR-034/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-08-26
11:00
Remont zbiornika wody czystej nr III na terenie stacji Uzdatniania Wody SW - 4 w Bydgoszczy ZR-031/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-08-27
11:00
Modernizacja systemu sterowania i monitoringu obiektów Zakładu Produkcji Wody - MWIK Bydgoszcz ZR-032/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-08-27
11:00
Dostawa materiałów przeciwpożarowych oraz węży tłocznych i ssawnych Z-171/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-08-27
11:00
"Modernizacja systemu sterowania przepompowni przewałowej PII" Z-110/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-09-02
11:00
"Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych znajdujących się w kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Bydgoszcz" ZR-040/U/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-09-03
11:00
Zestaw hydroforowy Z-153/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-09-04
11:00