Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
"Dostawa ciekłego tlenu i gazowego azotu do produkcji ozonu stosowanego w procesie uzdatniania wody pitnej wraz z dzierżawą zbiorników i butli na lata 2020-2022" ZR-076/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2020-01-23
13:00