Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Elbląskiej w Bydgoszczy Z-182/U/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-10-18
11:00
Dostawa materiałów pomocniczych, odczynników i szkła dla laboratorium ZR-048/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-10-18
11:00