Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Dostawa pokryw nastudziennych, pierścieni regulacyjnych i odciążających oraz kręgów żelbetowych Z-052/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-04-24
11:00
Dostawa wraz z wymianą przepustnic i kołnierzy na wodzie surowej, czystej i spuście na 12 filtrach w Budynku Filtrów II - stopnia na Stacji Uzdatniania Wody "Czyżkówko" ZR-013/U/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-04-25
11:00
Dostawa odzieży, rękawic i obuwia roboczego ZR-015/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-04-26
12:00
Renowacja komór i studni na kolektorze san.itarnym „F” w dz. Fordon w Bydgoszczy ZR-016/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-04-29
12:00