Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Dostawa kompletnej, nowej rozdrabniarki wraz z przeglądami w okresie gwarancji ZR-049/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-08-14
11:00
Wymiana geokomórek z ułożeniem siatki stalowej i obsiewem trawami na skarpach rowów na terenie Infiltracji ZR-049/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-08-14
11:00
Zestaw pomp głębinowych - 12 szt. ZR-045/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-08-19
11:00