Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Remont estakady wraz z rozbiórką części pomostu technicznego nad trakcją kolejową przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy ZR-006/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-23
11:00
„Dokumentacja projektowa na zmianę sposobu ogrzewania i uzyskania c.w.u. budynków na terenie Stacji Uzdatniania Wody – SUW1”Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy.” Z-060/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-24
11:00
"Dostawa narzędzi" ZR-013/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-25
11:00
Wymiana silnika 250 kW z pompowni 3 stopnia wraz z uruchomieniem Z-080/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-25
11:00
Remont elewacji budynków Zakładu Eksploatacyjnego Fordon przy ul. Produkcyjnej. Z-082/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-26
12:00
Remont kotła odzysknicowego ITPO. ZR-010/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-26
11:30
"Dostawa kruszywa drogowego" Z-078/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-26
11:00
Remont studni głębinowych 9M, 2Qz, 3Qz na terenie ujęcia wód podziemnych „Las Gdański” w Bydgoszczy. ZR-015/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-26
12:00
Remont agregatu kogeneracyjnego DEUTZ ZR-014/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-27
11:00
Dostawa wodomierzy ZR-017/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-04-27
12:00