Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Dostawa studni do poboru próbek wody ZR-014/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-02-28
11:00
Czyszczenie sieci wodociągowej na terenie m. Bydgoszczy ZR-011/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-03-03
12:00
Remont pomieszczeń w budynkach Zakładu Eksploatacji Fordon przy ul. Produkcyjnej w Bydgoszczy Z-019/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-03-04
11:00
Zakup modułu dezynfekcji (lampy UV) do przyczepki – cysterny do przewozu wody pitnej Z-015/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-03-04
12:00
Remont zabytkowego ogrodzenia terenu ujęcia SW-1 ZR-015/Rb/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-03-06
11:00
Określenie resursu i stopnia wykorzystania resursu urządzeń UTB użytkowanych w MWiK, zgodnie z załączonym wykazem i Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. Z-031/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-03-06
11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Przyjaznej w Bydgoszczy Z-042/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-03-10
11:00