Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
„Korekta istniejącego układu drogowego wewnętrznego w zakresie budowy placu składowego na terenie SW-4 Czyżkówko przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy” ZR-060/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-10-19
11:00
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Inowracławskiej, Biedaszkowo i Górzyskowo- etap I ZR-052/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-10-19
11:00
Remont rozdrabniarki Channel Monster CDD2410-XD2.0 Z-243/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-10-22
11:00
Wdrożenie systemu do odczytu wodomierzy Z-224/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-10-22
11:00
Przebudowa kanału spalin oraz rurociągu transportu pneumatycznego popiołu w budynku ITPO Z-235/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-10-24
12:00