Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Materiały chemiczne do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów na terenie oczyszczalni „Fordon” - kamień wapienny. ZR-051/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-08-28
11:00