Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
"Załadunek, transport i przetwarzanie odpadu o kodzie 190805" ZR-054/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-20
11:00
Dostawa 5 pomp dla przepompowni i oczyszczalni ścieków Fordon w Bydgoszczy ZR-024/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-20
11:00
„Remont komór tłoczni ścieków i studni pomiarowych”. ZR-051/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-21
11:00
"Przebudowa wodociągu w ul. Żeglarskiej w Bydgoszczy" Z-184/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-24
11:00
Dostawa włazów międzykanałowych Z-171/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-24
11:00
Czyszczenie przewodu tłoczącego wodę surową na terenie stacji wodociągowej SW-1 Z-189/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-28
12:00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Osielskiej od ul. Cechowej do ul. Przełomowej w Bydgoszczy. Z-191/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-29
11:00
Remont wiaty (obiekt nr 51) i wykonanie pomostu do obsługi przepływomierzy w pompowni PFK na terenie oczyszczalni ścieków „Fordon” Z-192/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-30
12:00
Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 ZR-053/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-08-31
12:00