Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Kamera na tyczce. Z-259/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-12-19
11:00
Dostawa tuszów i tonerów ZR-082/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-12-19
11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, przewodu tłocznego oraz przepompowni (tłoczni) ścieków w drodze dojazdowej od ul. Żeglarskiej w Bydgoszczy. Z-233/U/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2019-01-09
11:00
Dostawa flokulantu do odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków „Fordon” w Bydgoszczy ZR-072/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2019-01-25
12:00