Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
„Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Redłowskiej w Bydgoszczy ZR-004/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-02-26
11:00
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Planu 6-letniego wraz z przyłączami w Bydgoszczy” Z-020/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-02-26
11:00
Dostawa kontrolera GPS wraz z anteną Z-029/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-02-26
11:00
Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych ZR-005/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-02-28
12:00
Dostawa odzieży i obuwia roboczego ZR-078/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2018-03-01
12:00