Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Budowa przyłączy kablowych SN 15 kV, stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni ścieków Osowa Góra oraz elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w ul. Wojska Polskiego ZR-065/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-10-25
12:00
Budowa układu pomiarowego powietrza pierwotnego - ITPO Fordon Z-248/U/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-10-27
11:00
Dostawa zestawu hydroforowego Z-251/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-10-27
11:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Inwalidów w Bydgoszczy ZR-063/Rb/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-10-30
11:00
Zakup materiałów przeciwpożarowych oraz węży tłocznych i ssawnych Z-237/D/RZ/2017 --- Przetarg nieograniczony 2017-10-31
11:00