Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
"Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa układu technologicznego dopływy ścieków do Oczyszczalni Ścieków Fordon w Bydgoszczy"" Z-007/U/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-02-25
11:00