Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szajnochy na odcinku od ul. Fordońskiej do posesji przy ul. Szajnochy 4 w Bydgoszczy Z-218/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-10-22
11:00
Dostawa uszczelek fibrowych i gumowych Z-229/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-10-26
10:00
Dostawa samochodów elektrycznych ZR-070/D/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-10-27
10:00
"Zagospodarowanie odpadów powstających na obiektach Zamawiającego" ZR-067/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-10-27
10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy. Z-219/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-10-29
11:00