Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
"Rozbudowa budynku Instalacji Termicznego Przekształcania Osadu o część higieniczno-sanitarną na terenie oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy" ZR-031/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-06-19
11:00
Remont pomieszczeń Zakładu Wodomierzy przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy ZR-027/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-06-19
12:00
Dostawa samochodów dostawczych: typu furgon - 1 szt. oraz typu brygadowego - 1 szt. ZR- 028/D/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-06-21
11:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Chemicznej na odcinku od ul. Mokrej do ul. Hutniczej w Bydgoszczy ZR-030/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-06-26
11:00
Modernizacja punktu zlewnego na terenie Oczyszczalni Ścieków FORDON w Bydgoszczy ZR-025/Rb/RZ/2018 --- Przetarg nieograniczony 2018-06-26
11:00