Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Dostawa masy odsiarczającej Z-113/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-06-24
11:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nakielskiej 78 w Bydgoszczy ZR-020/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-06-24
11:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Trieblera w Bydgoszczy ZR-010/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-06-24
11:00
Dostawa agregatów pompowych Z-043/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-06-24
11:00
Zakup chloru ciekłego. Z-086/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-06-25
11:00
Zakup modułu dezynfekcji (lampy UV) do przyczepki – cysterny do przewozu wody pitnej Z-102/D/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-06-26
12:00
Usługa doradztwa w zakresie zagadnień ekonomicznych i finansowych przy wyborze instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie oraz umowa o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego --- Przetarg nieograniczony 2019-06-26
14:50
Przeglądy techniczne obiektów budowlanych ZR-025/U/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-06-26
11:00
Remont obiektów na terenie stacji wodociągowej SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 Z-104/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-06-27
12:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Inwalidów oraz drodze dojazdowej od ul. Inwalidów w Bydgoszczy ZR-024/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-06-28
11:00
Budowa sieci wodociągowej od ul. Wyzwolenia - Etap II Z-084/Rb/RZ/2019 --- Przetarg nieograniczony 2019-06-28
11:00