aktualne
Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiska :

 

KIEROWNIK Działu Technicznego

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 

- wykształcenie wyższe techniczne (Inżynieria Środowiska, Budownictwo lub pokrewne)
- uprawnienia budowlane do projektowania / kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wod-kan lub instalacyjno-sanitarne bez ograniczeń
- co najmniej 5-letni staż pracy w branży wodociągowo – kanalizacyjnej o charakterze zgodnym z wymogami stanowiska oraz w zarządzaniu zespołem
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej w zakresie sieci, przyłączy wod-kan
- znajomość przepisów ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami wykonawczymi: prawo wodne, prawo ochrony środowiska, budowlane oraz umiejętność interpretowania przepisów
- wysoki poziom zdolności analitycznych i umiejętności organizacyjnych, odporność na stres, zdecydowanie w działaniu i umiejętność rozwiązywania konfliktów
- bardzo dobra znajomość MS Office
- nieposzlakowana opinia

*****

 

OPERATOR SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

w Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej

Oczekiwania wobec kandydatów:

 

- wykształcenie minimum zawodowe
- uprawnienia na przewóz rzeczy
- czynne prawo jazdy uprawniające do prowadzenia pojazdów powyżej 3,5 t.
- mile widziana znajomość obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci
- dyspozycyjność i gotowość do pracy zmianowej
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

 

*****

MECHANIK w Zakładzie Transportu

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne kierunkowe
- udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac obsługowo – naprawczych pojazdów różnych marek
- dogłębna znajomość budowy i zasad działania pojazdów samochodowych, oceny ich stanu technicznego i doboru stosownych metod napraw zgodnie z technologią producenta
- cierpliwość, dokładność, wysoka sprawność manualna
- mile widziane prawo jazdy kat. C.

 

*****

SPECJALISTA w Dziale Zamówień Publicznych

Oczekiwania wobec kandydatów:

 

- udokumentowane 5-letnie doświadczenie pracy w Dziale Zamówień
- wykształcenie wyższe
- praktyczna znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- biegła obsługa komputera
- umiejętność pracy w zespole

 

Zakres zadań:
- prowadzenie zgodnie z procedurami określonymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi regulaminami spółki, postępowań o udzielanie zamówienia Publicznego, w tym m.in: sporządzanie SIWZ, przygotowanie i publikowanie ogłoszeń, projektów wezwań/wyjaśnień/uzupełnień, projektów wyników postępowań, sprawdzanie ofert złożonych w ramach prowadzonego postępowania
- weryfikacja wniosków sporządzanych przez merytorycznie odpowiedzialne komórki organizacyjne spółki.

 

*****

 

MONTER w Zakładzie Sieci Wodociągowej i Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie zawodowe kierunkowe,
- doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej,
- czynne prawo jazdy kat.B, mile widziane E do B
- umiejętność pracy w grupie.

 *****

OPERATOR URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH w Zakładzie Oczyszczania Ścieków

Oczekiwania wobec kandydatów:

 

- wykształcenie minimum zawodowe (preferowane kierunki: elektryk, automatyk, elektronik),
- udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
- znajomość urządzeń, automatyki przemysłowej,
- czynne prawo jazdy kat. B,
- sumienność i dyspozycyjność,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania,
- gotowość do pracy zmianowej.

 

*****

 

PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU - w Zakładzie Oczyszczania Ścieków

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe o profilu: elektryk, automatyk, elektronik,
- mile widziana praktyka na instalacjach termicznych,
- znajomość urządzeń z obszaru elektryki, pneumatyki, automatyki przemysłowej,
- aktualne uprawnienia - Świadectwa Kwalifikacji E dla grupy I,
- umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych i diagnostycznych (miernik elektroniczny, kalibrator, oprogramowanie sterowników),
- umiejętność czytania schematów automatyki i schematów elektrycznych,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- sumienność i zaangażowanie w powierzone zadania,
- gotowość do pracy zmianowej.

*****

MISTRZ - w Zakładzie Oczyszczania Ścieków

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektryk, automatyk, elektronik),
- doświadczenie w pracy na stanowisku nadzoru, utrzymania ruchu obiektów technologicznych w branży elektroenergetycznej, AKPiA ,
- znajomość urządzeń z obszaru automatyki przemysłowej, elektryki, pneumatyki,
- aktualne uprawnienia - Świadectwa Kwalifikacji D dla grupy I, II i III,
- umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, oprogramowania sterowników i czytania schematów automatyki i schematów elektrycznych,
- czynne prawo jazdy kat.B,
- umiejętność kierowania zespołem,
- odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

 *****

 

 

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w oparciu o wartości wynikające z prawie 120-letniej tradycji
- pracę na pełen etat w nowocześnie zarządzanej firmie
- przyjazny system adaptacji i szkoleń
- możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju
- terminowo wypłacane wynagrodzenie
- programy socjalne dla pracowników (m.in. dofinansowanie do wczasów i do posiłków, coroczny rodzinny piknik z atrakcjami dla dzieci, paczki świąteczne).

 

Mając na uwadze dbałość o właściwe dysponowanie Państwa danymi osobowymi oraz realizując nałożony obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), osoby zainteresowane ofertą na dane stanowisko prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych opatrzonych poniższą klauzulą, jej brak uniemożliwi nam realizację procesu rekrutacyjnego z Pani/ Pana udziałem. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Oferty pracy prosimy kierować  pocztą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (nazwa stanowiska w temacie maila) lub Biuro Obsługi Klienta MWiK ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz w godz. 6.50 - 14.50

 

Klauzula:

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe zawarte w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez administratora tj. Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy – sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w celu realizacji procesu rekrutacji i do czasu jego rozstrzygnięcia oraz sporządzenia umowy o pracę w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a, b, c RODO.
Odbiorcami moich danych osobowych mogą być pracownicy MWiK przeprowadzający proces rekrutacji i selekcji, ponadto mogą one zostać powierzone firmom informatycznym, z którymi MWiK podpisało stosowne umowy.
Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku prowadzonej rekrutacji odbywa się w oparciu o moją dobrowolnie wyrażoną zgodę, niezbędną do realizacji działań rekrutacyjnych, która może być w każdej chwili wycofania.
Mam ponadto prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem kontakt z wyznaczonym w MWiK Inspektorem Ochrony Danych poprzez: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   tel. 693-168-329 lub pod wskazanym adresem siedziby firmy.

SPECJALISTA w Dziale Realizacji Projektu

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe w zakresie Inżynierii Środowiska specjalność urządzenia sanitarne,

- mile widziane doświadczenie w Jednostce Realizującej Projekt,

- znajomość warunków kontraktowych FIDIC,

- podstawowa umiejętność posługiwania się narzędziami CAD,

- znajomość pakietu MS Office,

- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,

- umiejętność wykorzystania Internetu jako narzędzia pracy.


Drukuj

informację wytworzył: Jacek Kordyś

za treść odpowiada: Jacek Kordyś

ostatnia modyfikacja: wtorek, 07, maj 2019 07:47

data wytworzenia: środa, 13, sierpień 2014 07:30

opublikowano: środa, 13, sierpień 2014 07:30


07 maj 2019 07:47 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
22 marzec 2019 07:26 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
22 marzec 2019 07:22 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
22 marzec 2019 07:21 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
22 marzec 2019 07:20 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
18 marzec 2019 10:27 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
18 marzec 2019 10:23 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
18 marzec 2019 10:23 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
18 marzec 2019 10:22 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
18 marzec 2019 10:21 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
25 luty 2019 06:55 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
25 luty 2019 06:53 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
25 luty 2019 06:53 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
10 styczeń 2019 13:34 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
04 styczeń 2019 14:07 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
04 styczeń 2019 13:54 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
20 grudzień 2018 13:02 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
29 listopad 2018 13:49 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
19 listopad 2018 10:50 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
19 listopad 2018 10:49 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
06 listopad 2018 14:48 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
05 wrzesień 2018 13:32 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
13 czerwiec 2018 13:06 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
13 czerwiec 2018 13:06 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
13 czerwiec 2018 12:55 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
13 czerwiec 2018 12:55 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
01 czerwiec 2018 11:35 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
01 czerwiec 2018 11:33 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
01 czerwiec 2018 10:16 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
01 czerwiec 2018 10:14 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
01 czerwiec 2018 10:14 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
01 czerwiec 2018 10:12 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
01 czerwiec 2018 10:12 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
01 czerwiec 2018 10:11 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
01 czerwiec 2018 10:10 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
01 czerwiec 2018 10:07 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
01 czerwiec 2018 10:06 - (Jacek Kordyś) Usunięto załącznik [klauzula.pdf] z dokumentu
01 czerwiec 2018 10:05 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
01 czerwiec 2018 10:04 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [klauzula.pdf] do dokumentu
01 czerwiec 2018 10:02 - (Jacek Kordyś) Usunięto załącznik [klauzula.pdf] z dokumentu
01 czerwiec 2018 09:58 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
01 czerwiec 2018 09:58 - (Jacek Kordyś) Modyfikacja ustawień załącznika [klauzula.pdf] w dokumencie
01 czerwiec 2018 09:57 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
01 czerwiec 2018 09:52 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
01 czerwiec 2018 09:52 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [klauzula.pdf] do dokumentu
01 czerwiec 2018 09:49 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
01 czerwiec 2018 09:38 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
25 maj 2018 08:39 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
25 maj 2018 08:37 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
25 maj 2018 08:37 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
25 maj 2018 08:32 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
25 maj 2018 08:29 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
04 maj 2018 09:20 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
04 maj 2018 09:19 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
11 kwiecień 2018 07:15 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
24 styczeń 2018 17:12 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
19 styczeń 2018 11:43 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
19 styczeń 2018 11:41 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
24 listopad 2017 14:08 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
16 październik 2017 12:46 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
16 październik 2017 07:05 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
16 październik 2017 07:05 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
16 październik 2017 07:00 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
04 październik 2017 07:42 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
04 październik 2017 07:40 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
04 październik 2017 07:38 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
04 październik 2017 07:34 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2017 08:41 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2017 08:39 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2017 08:38 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2017 08:38 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2017 08:16 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
23 sierpień 2017 06:49 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
23 sierpień 2017 06:48 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
23 sierpień 2017 06:48 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
23 sierpień 2017 06:47 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
23 sierpień 2017 06:46 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
23 sierpień 2017 06:41 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
24 lipiec 2017 07:12 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
24 lipiec 2017 07:06 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
10 maj 2017 07:49 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
10 maj 2017 07:49 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
10 maj 2017 07:43 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
10 maj 2017 07:42 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
10 maj 2017 07:41 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
10 maj 2017 07:40 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
10 maj 2017 07:39 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
10 maj 2017 07:37 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
10 maj 2017 07:35 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
09 maj 2017 09:38 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
21 marzec 2017 13:36 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
13 marzec 2017 07:36 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
13 marzec 2017 07:36 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
13 marzec 2017 07:34 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
28 luty 2017 11:44 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
23 luty 2017 14:25 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
21 luty 2017 08:39 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
07 luty 2017 15:06 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
24 styczeń 2017 08:27 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
24 styczeń 2017 08:27 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
24 styczeń 2017 08:25 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
09 listopad 2016 10:56 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
19 sierpień 2016 14:39 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
20 lipiec 2016 14:42 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
14 lipiec 2016 13:57 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
14 lipiec 2016 06:47 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
14 lipiec 2016 06:46 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
25 kwiecień 2016 14:57 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
25 kwiecień 2016 14:41 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
13 sierpień 2014 07:30 - (Jacek Kordyś) Dodanie dokumentu
więcej...