Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiska :

PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ w Dziale Projektowania Inwestycji

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe (mgr inż.) na kierunku Inżynieria sanitarna
- uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Zakres zadań na stanowisku:
- przygotowanie analiz, koncepcji, informacji oraz sprawozdań dotyczących działalności technicznej Spółki w zakresie technicznym systemu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
- opracowywanie projektów budowlanych i wykonawczych.

 

SPECJALISTA w Dziale Projektowania i Planowania Inwestycji

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe (mgr inż.) na kierunku Inżynieria sanitarna
- doświadczenie w opracowywaniu modeli hydraulicznych w zakresie sieci wod-kan
- umiejętność obsługi programów EPANET i SWMM, mile widziana znajomość Bentley WaterGEMS i SewerGEMS lub Mike URBAN.
Zakres zadań na stanowisku:
- opracowywanie modeli hydraulicznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
- przygotowanie analiz i koncepcji w zakresie technicznym systemu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej.

 

SPECJALISTA DS. ZIELENI w Zakładzie Produkcji Wody


Oczekiwania wobec kandydatów:
- wykształcenie kierunkowe (preferowane: architektura terenów zielonych , leśnictwo, pochodne)
- czynne prawo jazdy kat.B
- udokumentowane doświadczenie na podobnych stanowisku jak niżej:
Zakres zadań na stanowisku:
- opracowywanie doboru i nadzór nad utrzymaniem roślinności na terenie stawów infiltracyjnych
- nadzór nad utrzymaniem zieleni na obiektach, w tym dobór materiału siewnego, nawozów i środków ochrony roślin na terenach zielonych należących do zakładu
- nadzór nad utrzymaniem urządzeń nawadniających i budowli hydrotechnicznych ujęcia wody
- współpraca z działami: Geologa i Technologicznym w zakresie realizacji obowiązków MWiK w zakresie utrzymania stref ochronnych , zagospodarowania osadów
- współpraca z Lasami Państwowymi i nadzór nad zadaniami MWiK wynikającymi z prowadzenia gospodarki leśnej
- występowanie do organów nadzoru związanych z uzyskaniem pozwoleń na wycinkę , nadzór nad realizacją zadań wynikającymi z decyzji administracyjnych w tym zakresie
- współpraca z jednostkami naukowymi w zakresie utrzymania ujęcia wody, prowadzenia projektów badawczych na terenach ujęć wody.

 

MISTRZ w Zakładzie Sieci Wodociągowej

Oczekiwania wobec kandydatów:
- wykształcenie min. średnie
- umiejętność czytania rysunków technicznych
- udokumentowane doświadczenie na stanowisku związanym z kierowaniem pracami na budowie
- umiejętności interpersonalne do kierowania zespołem
- czynne prawo jazdy kat. B
- obsługa komputera.

 

*****

 

MISTRZ w Zakładzie Oczyszczania Ścieków

 

Oczekiwania wobec kandydatów:
- wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektryk, automatyk, elektronik)
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku nadzoru, utrzymania ruchu obiektów technologicznych w branży elektroenergetycznej, AKPiA
- znajomość urządzeń z obszaru automatyki przemysłowej, elektryki, pneumatyki
- aktualne uprawnienia - Świadectwa Kwalifikacji D dla grupy I, II i III
- umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, oprogramowania sterowników i czytania schematów automatyki i schematów elektrycznych
- odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania
- komunikatywność i umiejętność kierowania zespołem
- gotowość do pracy w systemie zmianowym.

 

*****

OPERATOR URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH w Zakładzie Produkcji Wody

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 - wykształcenie minimum średnie techniczne (kierunki: elektryk, automatyk, elektronik)
- udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
- znajomość urządzeń z obszaru elektryki , automatyki przemysłowej
- aktualne uprawnienia: energetyczne w zakresie eksploatacji – grupa I (b.o.), II, III
- gotowość do pracy zmianowej przy prowadzeniu procesu technologicznego
- odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
- czynne prawo jazdy kat.B

  

*****

SPECJALISTA w Dziale Technicznym

 
Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe w zakresie Inżynierii Środowiska o specjalności Urządzenia sanitarne
- udokumentowane doświadczenie w projektowaniu sieci wod-kan i in.obiektów gospodarki wodno-ściekowej
- doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwie wod-kan mile widziane
- znajomość programów: MS Office, AutoCAD

 

*****

 

 

MONTER w Zakładzie Sieci Wodociągowej i Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie zawodowe kierunkowe,
- doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej,
- czynne prawo jazdy kat.B, mile widziane E do B
- umiejętność pracy w grupie.

 *****

OPERATOR URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH w Zakładzie Oczyszczania Ścieków

Oczekiwania wobec kandydatów:

 

- wykształcenie minimum zawodowe (preferowane kierunki: elektryk, automatyk, elektronik),
- udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
- znajomość urządzeń, automatyki przemysłowej,
- czynne prawo jazdy kat. B,
- sumienność i dyspozycyjność,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania,
- gotowość do pracy zmianowej.

 

*****

 

PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU - w Zakładzie Oczyszczania Ścieków

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe o profilu: elektryk, automatyk, elektronik,
- mile widziana praktyka na instalacjach termicznych,
- znajomość urządzeń z obszaru elektryki, pneumatyki, automatyki przemysłowej,
- aktualne uprawnienia - Świadectwa Kwalifikacji E dla grupy I,
- umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych i diagnostycznych (miernik elektroniczny, kalibrator, oprogramowanie sterowników),
- umiejętność czytania schematów automatyki i schematów elektrycznych,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- sumienność i zaangażowanie w powierzone zadania,
- gotowość do pracy zmianowej.

*****

 

 

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w oparciu o wartości wynikające z prawie 120-letniej tradycji
- pracę na pełen etat w nowocześnie zarządzanej firmie
- przyjazny system adaptacji i szkoleń
- możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju
- terminowo wypłacane wynagrodzenie
- programy socjalne dla pracowników (m.in. dofinansowanie do wczasów i do posiłków, coroczny rodzinny piknik z atrakcjami dla dzieci, paczki świąteczne).

 

Mając na uwadze dbałość o właściwe dysponowanie Państwa danymi osobowymi oraz realizując nałożony obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), osoby zainteresowane ofertą na dane stanowisko prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych opatrzonych poniższą klauzulą, jej brak uniemożliwi nam realizację procesu rekrutacyjnego z Pani/ Pana udziałem. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Oferty pracy prosimy kierować  pocztą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (nazwa stanowiska w temacie maila) lub Biuro Obsługi Klienta MWiK ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz w godz. 6.50 - 14.50

 

Klauzula:

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe zawarte w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez administratora tj. Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy – sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w celu realizacji procesu rekrutacji i do czasu jego rozstrzygnięcia oraz sporządzenia umowy o pracę w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a, b, c RODO.
Odbiorcami moich danych osobowych mogą być pracownicy MWiK przeprowadzający proces rekrutacji i selekcji, ponadto mogą one zostać powierzone firmom informatycznym, z którymi MWiK podpisało stosowne umowy.
Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku prowadzonej rekrutacji odbywa się w oparciu o moją dobrowolnie wyrażoną zgodę, niezbędną do realizacji działań rekrutacyjnych, która może być w każdej chwili wycofania.
Mam ponadto prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem kontakt z wyznaczonym w MWiK Inspektorem Ochrony Danych poprzez: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   tel. 693-168-329 lub pod wskazanym adresem siedziby firmy.