Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiska :

SPECJALISTA w Dziale Realizacji Projektu

Oczekiwania wobec kandydatów:

 

- wykształcenie wyższe w zakresie Inżynierii Środowiska specjalność urządzenia sanitarne
- bardzo znajomość pakietu MS Office
- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows
- umiejętność wykorzystania Internetu jako narzędzia pracy
- podstawowa umiejętność posługiwania się narzędziami CAD
- znajomość warunków kontraktowych FIDIC.

 

*****

MISTRZ w Zakładzie Sieci Wodociągowej

Oczekiwania wobec kandydatów:
- wykształcenie min. średnie
- udokumentowane doświadczenie na stanowisku związanym z kierowaniem pracami na budowie
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan
- członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa
- umiejętność czytania rysunków technicznych
- biegła obsługa komputera
- czynne prawo jazdy kat.B
- umiejętności interpersonalne do kierowania zespołem oraz dyspozycyjność.

 

*****

ELEKTRYK w Dziale Energomechanicznym


Oczekiwania wobec kandydatów:
- wykształcenie średnie – technik elektryk / elektronik
- świadectwo kwalifikacyjne E 1 kV
- znajomość systemów automatyki przemysłowej
- umiejętność czytania dokumentacji elektrycznej
- sumienność, chęć podnoszenia kwalifikacji
- czynne prawo jazdy kat.B.

 

*****

MISTRZ w Zakładzie Oczyszczania Ścieków

 

Oczekiwania wobec kandydatów:
- wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektryk, automatyk, elektronik)
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku nadzoru, utrzymania ruchu obiektów technologicznych w branży elektroenergetycznej, AKPiA
- znajomość urządzeń z obszaru automatyki przemysłowej, elektryki, pneumatyki
- aktualne uprawnienia - Świadectwa Kwalifikacji D dla grupy I, II i III
- umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, oprogramowania sterowników i czytania schematów automatyki i schematów elektrycznych
- odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania
- komunikatywność i umiejętność kierowania zespołem
- gotowość do pracy w systemie zmianowym.

 

*****

OPERATOR URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH w Zakładzie Produkcji Wody

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 - wykształcenie minimum średnie techniczne (kierunki: elektryk, automatyk, elektronik)
- udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
- znajomość urządzeń z obszaru elektryki , automatyki przemysłowej
- aktualne uprawnienia: energetyczne w zakresie eksploatacji – grupa I (b.o.), II, III
- gotowość do pracy zmianowej przy prowadzeniu procesu technologicznego
- odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
- czynne prawo jazdy kat.B

  

*****

SPECJALISTA w Dziale Technicznym

 
Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe w zakresie Inżynierii Środowiska o specjalności Urządzenia sanitarne
- udokumentowane doświadczenie w projektowaniu sieci wod-kan i in.obiektów gospodarki wodno-ściekowej
- doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwie wod-kan mile widziane
- znajomość programów: MS Office, AutoCAD

 

*****

 

OPERATOR SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

w Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej

Oczekiwania wobec kandydatów:

 

- wykształcenie minimum zawodowe
- uprawnienia na przewóz rzeczy
- czynne prawo jazdy uprawniające do prowadzenia pojazdów powyżej 3,5 t.
- mile widziana znajomość obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci
- dyspozycyjność i gotowość do pracy zmianowej
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

 

*****

 

MECHANIK w Zakładzie Transportu

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne kierunkowe
- udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac obsługowo – naprawczych pojazdów różnych marek
- dogłębna znajomość budowy i zasad działania pojazdów samochodowych, oceny ich stanu technicznego i doboru stosownych metod napraw zgodnie z technologią producenta
- cierpliwość, dokładność, wysoka sprawność manualna
- mile widziane prawo jazdy kat. C.

 

*****

 

MONTER w Zakładzie Sieci Wodociągowej i Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie zawodowe kierunkowe,
- doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej,
- czynne prawo jazdy kat.B, mile widziane E do B
- umiejętność pracy w grupie.

 *****

OPERATOR URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH w Zakładzie Oczyszczania Ścieków

Oczekiwania wobec kandydatów:

 

- wykształcenie minimum zawodowe (preferowane kierunki: elektryk, automatyk, elektronik),
- udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
- znajomość urządzeń, automatyki przemysłowej,
- czynne prawo jazdy kat. B,
- sumienność i dyspozycyjność,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania,
- gotowość do pracy zmianowej.

 

*****

 

PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU - w Zakładzie Oczyszczania Ścieków

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe o profilu: elektryk, automatyk, elektronik,
- mile widziana praktyka na instalacjach termicznych,
- znajomość urządzeń z obszaru elektryki, pneumatyki, automatyki przemysłowej,
- aktualne uprawnienia - Świadectwa Kwalifikacji E dla grupy I,
- umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych i diagnostycznych (miernik elektroniczny, kalibrator, oprogramowanie sterowników),
- umiejętność czytania schematów automatyki i schematów elektrycznych,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- sumienność i zaangażowanie w powierzone zadania,
- gotowość do pracy zmianowej.

*****

 

 

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w oparciu o wartości wynikające z prawie 120-letniej tradycji
- pracę na pełen etat w nowocześnie zarządzanej firmie
- przyjazny system adaptacji i szkoleń
- możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju
- terminowo wypłacane wynagrodzenie
- programy socjalne dla pracowników (m.in. dofinansowanie do wczasów i do posiłków, coroczny rodzinny piknik z atrakcjami dla dzieci, paczki świąteczne).

 

Mając na uwadze dbałość o właściwe dysponowanie Państwa danymi osobowymi oraz realizując nałożony obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), osoby zainteresowane ofertą na dane stanowisko prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych opatrzonych poniższą klauzulą, jej brak uniemożliwi nam realizację procesu rekrutacyjnego z Pani/ Pana udziałem. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Oferty pracy prosimy kierować  pocztą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (nazwa stanowiska w temacie maila) lub Biuro Obsługi Klienta MWiK ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz w godz. 6.50 - 14.50

 

Klauzula:

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe zawarte w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez administratora tj. Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy – sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w celu realizacji procesu rekrutacji i do czasu jego rozstrzygnięcia oraz sporządzenia umowy o pracę w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a, b, c RODO.
Odbiorcami moich danych osobowych mogą być pracownicy MWiK przeprowadzający proces rekrutacji i selekcji, ponadto mogą one zostać powierzone firmom informatycznym, z którymi MWiK podpisało stosowne umowy.
Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku prowadzonej rekrutacji odbywa się w oparciu o moją dobrowolnie wyrażoną zgodę, niezbędną do realizacji działań rekrutacyjnych, która może być w każdej chwili wycofania.
Mam ponadto prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem kontakt z wyznaczonym w MWiK Inspektorem Ochrony Danych poprzez: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   tel. 693-168-329 lub pod wskazanym adresem siedziby firmy.